COMUNICATS 
Els efectius de l’Oficina tècnica d’APEN mediten tornar a les seves places definitives fruit del poc reconeixement a les seves funcions i la gran càrrega de treball 
El darrer Acord signat no ha tingut cap impacte directe sobre les seves condicions i l’Administració manté silenci sobre el reconeixement de nivell 2 per especialitat. Aquesta situació està generant que aquestes funcions deixin de ser atractives per als efectius policials que les desenvolupen.   
 
Barcelona, 16 de gener del 2024.-
 
Que el darrer Acord de 2023 signat pel Departament d’Interior i algunes organitzacions sindicals ha suposat un increment de greuge comparatiu entre algunes unitats i destinacions del cos de mossos d’esquadra és una conseqüència flagrant, que es fa cada vegada més evident.

En el comunicat de 13 de novembre, SAP i SME denunciàvem el que estava passant en algunes unitats estratègiques com els Grups d’Atenció a la Víctima (els efectius dels quals s’estaven cobrint per manca d’agents fixes, amb efectius en plaça provisional). Avui veiem que en altres destinacions, els seus efectius (els quals fa anys que venen desenvolupant amb absoluta professionalitat les seves funcions) ara mediten deixar el seu lloc de treball i tornar a les seves places definitives.

Aquest és el cas dels efectius de l’Oficina Tècnica de l’Àrea Penitenciària del cos de mossos d’esquadra per als quals, des d’ambdues organitzacions sindicals hem reclamat el reconeixement del nivell 2 d’especialitat però que fins ara, el Departament d’Interior i la Prefectura n’han fet oïdes sordes.

Recordem que mitjançant l’Acord de Govern 166/2006 de 24 d’octubre reconeix el nivell 2 d’especialitat, per aquells efectius que fan funcions de “suport tècnic bàsic a les unitats policials i a la direcció en la presa de decisions, la coordinació i la col·laboració amb els òrgans de la Direcció General de la Policia i la recerca de la millora de l’eficiència en la consecució dels objectius de l’organització”.

En aquest sentit, l’Oficina Tècnica de l’APEN (coneguda amb el sobrenom del “Cervell de l’APEN”) compleix des de la seva creació, una especificitat de tasques sobre planificació, coordinació de trasllats i anàlisis de la conflictivitat dels interns, que la fa absolutament específica en la consecució dels objectius de l’àrea.

Cal recordar que per realitzar aquestes funcions aquests efectius han de rebre una formació (no reconeguda a més cal dir) d’uns sis mesos aproximadament. I és que només cal especificar que aquesta destinació, només amb la gestió del “llençol”, planifica, coordina i supervisa més de 30.000 trasllats anuals.

No obstant, per l’estigmatització que organitzacions sindicals com USPAC, SPC, CAT i SEGCAT s’han ocupat de fer sobre les tasques “d’oficines” al haver-les deixat fora de les negociacions, els efectius de l’Oficina Tècnica no han vist cap millora sobre les seves condicions laborals la qual cosa, sumada a l’estrès que pateixen com a conseqüència de la gran càrrega de treball que aguanten diàriament, fa que aquesta destinació hagi deixat de ser atractiva.

Per tant, com a mesura pal·liativa, des del SAP i des de l’SME reclamem de manera clara, que es tinguin en compte els extrems esmentats en l’escrit de 5 de desembre del 2023 ja que, de no arreglar-se una situació que mai s’hauria d’haver originat, preveiem un mal futur per al Cervell de l’APEN, amb les conseqüències negatives que s’origina sobre una qüestió clau i fonamental en el servei de seguretat pública: els trasllats penitenciaris.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-7/2024 
DATA:16 de Gener de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies