COMUNICATS 
Comissió Permanent de Segona Activitat de 23 de novembre 
Sessió extraordinària de la COPSA amb un únic punt en l'ordre del dia: la modificació del Decret 246/2008 de segona activitat del cos de mossos d'esquadra.     
Barcelona, 24 de novembre del 2021.-
 
Ahir 23 de novembre es va reunir en sessió extraordinària, la Comissió Permanent de Segona Activitat (COPSA) del cos de mossos d’esquadra, amb l’únic punt en l’ordre del dia de modificació del Decret 246/2008, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat.

En la reunió d’ahir, l’Administració va posar sobre la taula la possibilitat de suprimir el capítol 5 del Decret que regula els llocs de treball de suport tècnic per als qui no poden continuar fent tasques policials. Què podria suposar aquesta modificació?

 
- A partir de l’entrada en vigor de la nova normativa (si s’acaba modificant) es suprimiran les “noves” places de Tècnics de Suport No Policial (TSNP) i per tant, les persones que pateixin una Incapacitat Permanent Total (IPT) passaran a ocupar una plaça de segona activitat.

- Les persones que a dia d’avui son TNSP no patiran cap mena d’afectació i seguiran realitzant les mateixes funcions fins arribar a l’edat de jubilació.  Un cop jubilada, aquella plaça quedarà extingida i no es tornarà a ocupar per cap altre TSNP.

- Aquelles persones que a dia d’avui ocupen una plaça de TSNP i que vulguin, podran passar (insistim voluntàriament) a una plaça de segona activitat. Per demanar-ho disposaran d’un termini de 12 mesos.

​​​​​​​- A partir de l’entrada en vigor (si s’acaba modificant) les persones membres del CME que se’ls declari una IPT podran demanar el seu reingrés al cos, en el termini màxim de 12 mesos, moment que li serà assignada una plaça de segona activitat.  Per tant, aquestes persones en cap cas quedaran fora del cos de mossos d’esquadra cobrant únicament el 55%.
 
Aquests son els canvis que provocaria la modificació del decret de segona activitat. Respecte les persones que a dia d’avui estan tramitant una IPT el Decret actual (246/2008),  és la normativa de referència i per tant s’ha de regular la seva situació en funció del que aquest estipula.

En aquest sentit condemnem la instrumentalització que algunes organitzacions sindicals estan fent respecte una qüestió tan delicada, com és la de les incapacitats permanents que pateixen les persones membres del cos de mossos d’esquadra. Fer-ho així és d’una irresponsabilitat absoluta.

SAP-FEPOL (ja en el 2008) ha vetllat sempre per garantir els drets de les persones afectades per aquesta situació, així com també assegurar la sostenibilitat del sistema. De la mateixa manera que s’ha fet amb altres qüestions (com és el de la jubilació anticipada), lamentem que es difonguin informacions que no es corresponen ni amb la realitat, ni amb el contingut de les reunions, a les quals cal dir, que el posicionament sindical ha estat àmpliament majoritari.

A l’efecte, la nostra organització té clars quins han de ser els objectius sobre aquesta qüestió, els quals passen inequívocament per la inclusió en el sistema i evitar així la seva exclusió, de les persones que malauradament han de deixar el servei actiu per qüestions mèdiques.
        
NÚMERO DE COMUNICAT:C-159/2021 
DATA:24 de Novembre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto