METROPOLITANA BARCELONA, COMUNICATS 
Reunió Regional RPMB de 18 de febrer de 2022 
Comunicat sindical amb el resum dels punts tractats a la darrera reunió entre els comandaments de la Regió Policia, els serveis d'administració i les organitzacions sindicals representatives 
 
Barcelona, 18 de febrer de 2022.-
 
Aquests són els principals punts tractats a la reunió regional celebrada avui a Barcelona. Una reunió on, malauradament, hem obtingut poques respostes a les moltes preguntes que teníem.

- Concurs UI:  No poden donar resposta concreta sobre com cobriran els forats. S’han perdut 64 agents, 16 caporals i 2 sergents. Es farà un oferiment a la RPMB i per a la DIC. Una part de la resolució del concurs es farà al mes d’abril i aquest oferiment seria per donar resposta a aquesta primera resolució.

- Magatzem de substàncies de Nou Barris: Preferentment, aniran persones en segona activitat i amb una adaptació al lloc de treball. Fem una interpel·lació  sobre les últimes declaracions del conseller sobre el narcotràfic  i cultiu de marihuana a Catalunya i que això ha de dotar de més elements de seguretat a l’edifici per evitar ser una diana de les organitzacions criminals. La comissària informa que està treballant amb rigor per tal d’establir mesures addicionals de seguretat i que quan tinguin més detalls, que no es poden fer públics, ens ho comunicaran.

- Places en comissió de servei a ARSET: Informen que no tenen dades sobre qui demana la jubilació si no ho informa el servei. El més afectat per les jubilacions anticipades és ARSET. S’ha fet un oferiment molt ampli per cobrir les vacants, però aquestes s’haurien d’anar incorporant ja a causa del dèficit d’agents i les persones que s’han acollit a la jubilació aquests primers mesos de 2022. Denunciem que un oferiment només ofereix més temporalitat i que haurien d’haver sortit més places a concurs tal com vam sol·licitar per escrit.

- Roda de l’ACD: Al mes de maig hi haurà una nova roda on agafaran nous agents, fins acabar el concurs no es podrà determinar qui va a la roda.

- Situació vestidors Ciutat Vella: No era un problema de pudors, sinó de filtracions. S’han canviat 4 dutxes i hi ha pendents de canviar quatre més.  S’ha fet amb retard perquè l’empresa de manteniment ha passat un pressupost abusiu. Demanem que si hi ha compromís a curt termini, i responen que com més aviat millor. La setmana vinent haurien de tenir un pressupost.

- Manca d’efectius a USC Sant Andreu: La darrera quinzena de l’any policial anterior van tenir mancances d’efectius, però es va activar EQUALIS i es va donar cobertura. La situació està normalitzada.

- Hores extraordinàries: Durant la pandèmia, per la caiguda del turisme, les hores de POEA van disminuir (de 9000 mensuals a 7000 per manca de turisme). Amb el retorn de turisme hi ha hagut el retorn de les 2000 hores. Es pretén repartir de forma transparent.  El 25% va a càrrec de l’ARRO.  Amb la resta es fa una ràtio sobre els efectius per veure què correspon a cada servei. Si algun servei no cobreix aquestes hores durant un temps, es redistribueixen, però sempre s’exhaureixen totes.

- El servei EQUALIS crea disfuncions a les mateixes ABP, ja que especialment les sis de muntanya de tant en tant es queden amb una única patrulla per a tot el districte. Hem presentat escrit de proposta per tal de millorar les condicions d’aquest servei. La intendenta ens explica que es fa un treball intern per millorar el servei, i que tenim el focus calent de l’ACD, es vol minimitzar EQUALIS i augmentar la capacitat operativa de les ABP. El sistema és equitatiu amb la capacitat operativa de cada servei. Qui té més activació són Eixample i Ciutat Vella.

- OAC Aragó: a principis de juliol es farà el trasllat a fiscalia. S’està treballant en el disseny d’interior. Tindrà un accés a peu de carrer.

- Uniformitat: La previsió de lliurament uniformitat és a finals d’estiu.

- Edifici Base: hi ha un adjudicatari i la construcció està prevista per la tardor del 2023. Sobre el destí nou d’ASTMET a un altre edifici de la RPMB, no ens poden donar cap dada perquè no en saben res. Hi haurà canvi de destinació com de la resta de serveis de Sant Martí, però no tenen detalls al respecte.

- SRC: No és edifici seu i no tenen gaire marge de maniobra per fer millores. Sol·licitem que s’obrin les hores extraordinàries per a agents que hagin estat a SRC quan aquestes no es cobreixen. Manifesten que la cobertura està coberta i les hores extraordinàries es cobreixen totes sempre.

- EL Grup de Fura Regional quedarà definitiu a Barcelona. S’adapten als horaris de les ABP, però no toquen planificacions horàries. Dependran d’URDIS i, per tant, no es crearà com a grup propi. SAP-FEPOL denunciarà al proper Consell de la Policia que les places d’URDIS no tenen cap garantia a l’hora de participar en un concurs.

- GRMA: De moment no hi ha res sobre que es traslladin de lloc de treball.

- Material per als i les agents de paisà. La manca de material  pels efectius que realitzen el servei de paisà és evident, des dels vehicles no logotipats, com les orelleres “pinganillos” o les fundes de paisà. No és acceptable que els agents es gastin els seus diners per comprar un material quasi inexistent. Responen que els auriculars són genèrics per tothom i hi ha fundes en estoc.

Aquests han estat els punts principals. Davant qualsevol dubte, contacteu amb el vostre delegat o delegada sindical.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-25/2022 
DATA:21 de Febrer de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies