METROPOLITANA NORD, ESCRITS 
Als efectius de la Unitat de Mitjans Aeris no se'ls respecta la normativa sobre seguretat i salut laboral 
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha registrat un escrit adreçat a la Subdirectora General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior denunciant els incompliments de la normativa actual que pateixen els efectius destinats a aquesta Unitat del cos de mossos d'esquadra   
 
Barcelona, 7 de gener del 2022.-
 
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha presentat avui, un escrit amb el qual ha denunciat la situació que venen patint els efectius destinats a la Unitat de Mitjans Aeris del cos de mossos d'esquadra. En l'escrit presentat, la nostra organització sindical ha denunciat l'incompliment de fins a quatre normatives de prevenció de riscos laborals.

A l'efecte recordem que aquesta és una unitat, els efectius de la qual (en una mateixa jornada laboral) poden tenir situacions sobrevingudes on els canvis de temperatura poden ser molt importants ja que poden cobrir serveis costaners o d'alta muntanya en un marge de temps relativament proper.

Més concretament, SAP-FEPOL ha taslladat a la Subdirecció general de prevenció de riscos que els efectius destinats a Mitjans Aeris no disposen d'un vestidor adaptat a les seves necessitats, alhora que tampoc disposen del vestuari que estableix el Reial Decret 773/1997 sobre equips de protecció individual ja que entre d'altres peces caldria dotar-los de pantalons interiors tèrmics, jaqueta de plomes, jaqueta impermeable, botes i guants d'hivern i protecció pel coll.

Fins al punt arriba la situació que la nostra organització sindical ha recollit testimoni de les condicions sota les quals han de canviar-se els efectius policials afectats, els qui es veuen en la necessitat de canviar-se en una sala que no disposa ni d'armariets, ni de lavabos, de bancs per seure o de dutxes.

És per això que els delegats en matèria de salut laboral del SAP-FEPOL, en l'escrit registrat i en compliment de l'article 24 de la Llei 31/1995 sobre prevenció de riscos laborals, ha instat a la Subdirecció general a fer la coordinació en matèria de salut i seguretat de les diferents empreses implicades (tant AENA com la subcontractada ELIANCE), per poder un cop realitzada, informar als efectius policials perjudicats per la situació denunciada.

En qualsevol cas, la nostra organització sindical ha deixat especialment clara la necessitat de dotar als efectius d'aquesta Unitat, de totes aquelles peces de vestuari que compleixi amb la normativa vigent.
    
DATA:7 de Gener de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies