METROPOLITANA BARCELONA, COMUNICATS 
El Departament d’Interior ignora la Inspecció de Treball i no aplica les mesures correctores sobre deficiències en Comissaries 
Malgrat ha rebut directrius de la Inspecció de Treball per millorar les condicions de la Comissaria de Sants-Montjuïc, el Departament d'Interior de manera deliberada, segueix incomplint la normativa sobre seguretat i salut laboral 
 
Barcelona, 9 d'abril de 2021.-
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) porta denunciant els incompliments en matèria de seguretat i salut laboral a la Comissaria del cos de mossos d’esquadra de Sants - Montjuïc, des del mes de setembre de l’any 2018. L’afectació que les deficiències -entre d’altres- sobre condicions ambientals generen en els efectius que estan destinats en aquestes dependències policials hauria de ser una prioritat a resoldre per al del Departament d’Interior. No obstant, sembla que el DINT no està preocupat ni per la salut, ni per la seguretat de les persones que té sota la seva responsabilitat ja que, malgrat SAP-FEPOL ho porta denunciant des de fa anys i malgrat la pròpia Inspecció de Treball (a sol·licitud de la nostra organització sindical) l’ha instat a solucionar-les, fins avui no se n’ha arreglat ni una. Així, ni les denúncies a la Inspecció de Treball, ni les revisions que aquesta ha fet a la Comissaria de Sants-Montjuïc (com per exemple la de juny del 2019), ni tampoc les seves ordres a solucionar-ho (com la  de gener del 2020) han servit, per  tal que el Departament d’Interior millori unes condicions de treball que atempten contra la salut i la seguretat de les persones que hi treballen. A més, el cinisme amb el qual ha actuat el Departament en aquest assumpte ha arribat a límits lamentables ja que, en una segona Inspecció realitzada el passat 25 de març del 2021, aquest va arribar a manifestar que “no havia pres cap mesura correctora i que a més, no havia fet cap tipus d’estudi ni proposta per resoldre els incompliments denunciats per SAP-FEPOL”. Per tot l’exposat, la nostra organització sindical denuncia la manca de compromís del Departament d’Interior vers la salut dels seus treballadors i de les seves treballadores, ja que continua incomplint la normativa vigent de manera conscient i deliberada. És per això que, un cop rebem la respectiva resolució de la Inspecció de Treball de la Seguretat Social, la nostra organització sindical instarà com a mínim, al tancament dels vestidors d’aquesta Comissaria de Policia. De no fer-se o de no solucionar-se fins llavors, ja advertim que SAP-FEPOL endurirà les seves reivindicacions recorrent a totes les vies possibles per obligar al Departament d’Interior que compleixi amb la normativa vigent, que la pròpia Administració ja hauria de complir d’ofici, en benefici de la salut de les persones treballadores que té sota la seva responsabilitat. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-63/2021 
DATA:9 de Abril de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies