COMUNICATS, TRÀNSIT 
Les dades de sinistralitat cinegètica ens obliguen a incrementar les polítiques preventives de control 
El 2021 ha estat un any especialment greu respecte els accidents provocats per espècies cinegètiques. Elaborar un Pla preventiu que redueixi aquesta tipologia d'accidents és absolutament necessari. Des de la nostra organització sindical reclamem actuacions conjuntes de tots els actors implicats en aquesta qüestió i que no tota la responsabilitat recaigui sobre el cos de mossos d'esquadra 
 
Barcelona, 4 de maig de 2022.-

L’any 2021, segons dades del propi Servei Català del Trànsit, la xarxa viària catalana ha viscut aproximadament 5.000 accidents per irrupció d’animals a les vies de circulació (majoritàriament senglars i cabirols), els quals han provocat el trist resultat de dues persones mortes.

Aquesta dada (considerablement significativa) triplica la xifra d’accidents cinegètics que es van produir l’any 2014 (amb 1.754 accidents) la qual cosa, tenint en compte que la mobilitat l’any 2021 va estar restringida i reduïda en horari nocturn com a conseqüència de la COVID-19, evidencia la necessitat d’incrementar les polítiques de prevenció.

I és que, davant les dades esmentades, el SCT ja ha assumit i preveu que aquestes mateixes dades de sinistralitat cinegètica augmentin els propers exercicis, cosa que a més d’augmentar el risc contra les persones, suposarà increment de la despesa en serveis d’emergència, en serveis sanitaris, etcètera.

A més, i en tant que la legislació vigent considera que els responsables dels accidents provocats per atropellament d’espècies cinegètiques son els usuaris de les vies, repercutirà negativament sobre la despesa familiar i individual, ja que seran aquests mateixos usuaris els qui hauran de seguir sufragant l’import del que costa arreglar els seus turismes o de comprar-se’n un de nou.

És per això que des de la Secció Sindical de Trànsit del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) considerem necessari elaborar un Pla Preventiu per reduir aquesta tipologia d’accidentabilitat. Un Pla transversal que no només ha d’afectar al cos de mossos d’esquadra i al Servei Català del Trànsit, sinó que ha d’implicar als titulars de les vies en allò que es refereix als controls de pas d’animals i especialment de control cinegètic del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la mà del Consell de Caça de Catalunya.

Recordem que el propi SCT ha advertit que l’increment dels accidents cinegètics està directament relacionat amb l’augment de la densitat de població de senglars per tot el territori, la qual cosa des de la nostra organització sindical corroborem, ja que en molts dels nostres sectors, aquest tipus de sinistralitat ha arribat a significar entre el 30 i el 40% dels accidents on intervenen els nostres especialistes.

Per tant, davant l’evidència de les dades que contemplem, cal actuar en l’acció d’un model de prevenció que minimitzi en el trànsit, l’impacte del creixement de la densitat de les espècies cinegètiques i que permeti reduir, la quantitat actual d’accidents. Només amb l’acció policial no n’hi haurà prou i el treball únicament del cos de mossos d’esquadra serà absolutament insuficient. Cal per tant, que tots els actors implicats en aquest assumpte uneixin esforços en pro del model de seguretat viària de Catalunya.
 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-73/2022 
DATA:5 de Maig de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies