CAMP DE TARRAGONA, ESCRITS 
És urgent incrementar els efectius a la Sala 112 de Reus 
Després que la Sala 112 de Reus hagi assumit la gestió de les sales de les RP Central, Terres de l'Ebre, Ponent i Camp de Tarragona l'increment de la càrrega de treball fa necessari el reforç amb més efectius d'aquesta destinació. No fer-ho posa en risc la salut del personal que hi està treballant 
 
Reus, 3 de juny del 2020.-
Des de la unificació de les Sales Regionals Central, Ponent, Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona el passat mes de desembre del 2019, la sala 112 de Reus ha vist com el seu volum de feina ha augmentat exponencialment més d’un 200%. La incorporació de més efectius a data d’avui no ha sigut suficient per poder absorbir amb garanties tota la càrrega de treball diari i des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) volem fer les següents consideracions. Primer.- En el projecte inicial es va establir que serien els patrulles els qui introduirien les dades mitjançant les tabletes (identificacions, dades patrullatge...), la qual cosa encara no s’està realitzant al 100%. Segon.- La gestió de les conferències continua sent complexa donat que, al nostre criteri, no s’ha realitzat una homogeneïtzació adient:
  • L’operador que gestiona les conferències de les policies locals de fins a cinc regions policials està en disposició de manipular fins a 15 portàtils diferents. Això implica que l’operador no pot estar per la totalitat de les transmissions i menys si sorgeixen més d’un incident crític a l’hora. En conseqüència no es pot donar un servei òptim de les comunicacions.

  • Aquest mateix operador també té que fer-se càrrec de conferències regionals.
Tercer.- Tenint en compte l’experiència dels darrers anys on el reforç d’estiu era just i constatant ara la unificació de les sales, la previsió de la càrrega de treball durant els mesos d’estiu farà de tot necessari que es consideri un reforç més elevat de personal de la sala del 112 de Reus per poder cobrir els períodes de vacances i donat la situació d’incertesa que ha creat la crisi sanitària (previsió de baixes, possibles rebrots a la tardor...) s’han de donar suficients garanties que el servei es realitzarà amb els seus estàndards de normalitat. És per això que des del SAP-FEPOL hem denunciat novament aquesta situació a la Sub-direcció General de Recursos Humans per tal que, juntament amb la Comissaria Superior de Coordinació Territorial realitzin les gestions oportunes que permetin la incorporació de personal de reforç amb la màxima celeritat possible. A més, en previsió que aquesta mateixa sala assumirà també les conferències de la sala regional de la Regió Policial de Girona a la tardor, ja hem instant que es realitzi també l’estudi de les dotacions i càrregues de treball perquè es solucionin totes les deficiències descrites i no es dilati en el temps aquesta situació. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-53/2020 
DATA:3 de Juny de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto