ESCRITS, TRÀNSIT 
SAP-FEPOL detecta una greu diferència entre les lectures dels comptaquilòmetres i les lectures reals dels ordinadors de bord dels vehicles policials 
 La nostra organització sindical ha comunicat a la Subdirecció general de recursos humans la diferència entre els quilòemtres reals dels vehicles policials, als que marquen els comptaquilòmetres dels panells de control. El motiu podria trobar-se en els quilòmetres que el vehicle computa quan aquest es troba encès però aturat, al ralentí, quan estem en controls preventius o assistint a accidents de trànsit  
 
Barcelona, 15 de setembre del 2022.-
 
Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem traslladat una informació tècnica referent als vehicles policials que pot desvirtuar i canviar, els criteris amb els quals se sol·liciten les licitacions d’adquisició, la durada dels contractes del rènting, els contractes de manteniment o la manera d’utilitzar i l’ús que fem dels vehicles durant la jornada laboral.

El fet és que la nostra organització sindical ha tingut coneixement que els quilòmetres reals dels vehicles policials són molt més elevats que els que marquen els comptaquilòmetres dels panells de control, arribant-los a duplicar en molts casos. L’explicació podria trobar-se en el fet que l’ordinador de bord quantifica com a quilòmetres, un nombre determinat de minuts en el que el motor està encès, al ralentí, quan estem als controls preventius, accidents, assistències, regulacions, etc.

Aquestes dades esdevenen reals quan es connecta la màquina d’extracció de dades i avaries a l’ordinador de bord del vehicle, amb lectures que, en alguns casos, estan per sobre dels 1.000 quilòmetres.

Per tothom és conegut que SAP-FEPOL ha denunciat moltes vegades l’excés de temps que els motors dels nostres vehicles policials estan encesos, al ralentí amb el vehicle aturat, reclamant alternatives i solucions (sense èxit cal dir) com entre d’altres, la col·locació d’una segona bateria que asseguri l’electricitat necessària per a l’eficient funcionament del pont, prioritaris, enllumenat i màquines d’ús laborals com els etilòmetres i ordinadors. Opcions que no només estaven dirigides a mantenir en bones condicions els vehicles policials, sinó  també a reduir el nivell de contaminació acústica i ambiental.

Hem de ser conscients que a la major part de vehicles moderns, la part tecnològica ha superat la part mecànica. Per tant hem de tenir en compte el seu manteniment i comportament, ja que condiciona totalment la seva fiabilitat, el seu ús i també la nostra seguretat.

És per això que, des del SAP-FEPOL en un escrit adreçat a la Subdirecció general de recursos humans l'hem instada a donar les ordres necessàries i oportunes per a què duguin a terme un estudi sobre la novetat que estem denunciant i s'estableixi un oportú protocol d’actuació, en relació amb el funcionament diari dels vehicles i els nous criteris a l’hora de licitar nous contractes de rènting, durada i manteniments. 
    
NÚMERO DE COMUNICAT:E-80/2022 
DATA:15 de Setembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies