CAMP DE TARRAGONA, COMUNICATS 
Reunió Regional de la RPCT de 8 de març del 2023 
Resum dels punts que la nostra organització sindical ha defensat a la darrera reunió entre els Caps operatius de la Regió Policial, els serveis d'administració i les organitzacions sindicals representatives  
 
Tarragona, 10 de març del 2023.- 
 
Amb aquest comunicat us informem dels punts que el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha traslladat a la reunió que es va produir el passat 8 de març i a la qual hi vam estar present les organitzacions sindicals representatives i els Caps de la Regió i Serveis d’administració de la Regió policial del Camp de Tarragona.

Primer.- Administració
Sobre les jaquetes que falten de la nova uniformitat s’espera que durant aquests primers mesos es faran entrega al grup 1 i 2.

Sobre les Sales de Lactància son coneixedors que durant el 2023 han d’haver unes deus sales, però estan pendents d’INFRAESTRUCTURES per saber com han de ser i quin mobiliari han de tenir. Cal recordar que al 112 de Reus hi ha sala de lactància i que pot ser seria convenient veure com son.

En relació al parc mòbil i les denúncies de la nostra organització sindical, se’ns trasllada que la licitació de 176 vehicles per trànsit està aprovada i que respecte la compra de 281 vehicles de paisà la licitació està pendent de resoldre (possiblement ho estarà abans del desembre).

Sobre el material i mobiliari d’oficina que es necessita a qualsevol unitat se’ns recorda la necessitat de fer comanda per al semestre, la qual ha de ser validada pel propi Cap de cada unitat en funció de la seva necessitat.

Segon.- Vehicles judicials.
En tant que cada vegada hi ha més vehicles oficials en reparació i veient la lentitud de l’arribada de vehicles NO LOGOTIPATS, des del SAP-FEPOL hem tornat a denunciar la situació que pateixen diàriament les unitats d’investigació. Per tant hem reclamat que s’incrementi la petició judicial pel gaudiment de vehicles comissats i s’accelerin els tràmits i els tempos de la gestió.

Tercer.- Sala 112 de Reus.
Malgrat hem superat la pandèmia, des del SAP-FEPOL vam demanar que no s’esgotessin les bobines i els desinfectants. En resposta a les nostres demandes el Servei d’Administració ens ha comunicat que finalment s’ha donat el vistiplau i s’està pendent d’aprovar un dels tres pressupostos per tirar endavant la proposta.

Respecte el mobiliari, des de la nostra organització sindical hem denunciat l’estat d’algunes cadires, reclamant alhora la seva substitució. Se’ns recorda que les demandes son semestrals i que és el Comitè de Seguretat i Salut Laboral el qui decideix com fer els canvis.

En quan a la ventilació i la climatització de la Sala 112, des del SAP-FEPOL hem tornat a denunciar que aquesta és absolutament insuficient. Recordem que son 40 els operadors als canvis de torn per als quals només hi ha una única finestra que permet ventilar i climatitzar l’espai. Per tant exigim una intervenció immediata que posi solució als problemes denunciats.

Per últim hem denunciat els problemes en el sistema de comunicacions d’algunes conferències, a les quals se les escoltava entretallades. Per tant hem demanat que es revisin a fi i efecte de garantir una correcta comunicació amb les patrulles.

Quart.- ARRO.
Respecte l’oferiment de tres places ens comuniquen que tot està correcta i tant sols falta que surti resolta i publicada a la Intranet. Desconeixen però, si aquesta publicació serà avui, demà o d’aquí mig any.

Cinquè.- CD Salou.
Respecte les millores reclamades per SAP-FEPOL, se’ns informa que les obres de millora de la climatització en els vestidors estan previstes pel primer trimestre d’enguany, ja que la intenció és que els mòduls que es col·loquin puguin ser utilitzats (una vegada finalitzades les obres) de manera permanent i així, millorar els espais de seguretat ciutadana i ARRO.

Respecte la seguretat perimetral de la comissaria (igual que la comissaria de Cambrils) només es preveu fer actuacions de canvis de càmeres, donant per fet que les dependències policials responen al model policial d’arreu de Catalunya. La nostra organització sindical no comparteix aquesta opinió i considera absolutament imprescindible incrementar les mesures de seguretat de tots els edificis del cos de mossos d’esquadra.

Sisè.- CD Cambrils.
Sobre els contenidors que hi ha instal·lats a la zona del pàrquing i que ocupa per tant, places d’estacionament se’ns informa que no hi ha cap instrucció sobre el tema d’aparcar dins de la mateixa comissaria. Per tant, com que no hi ha més espai habilitat no s’ha trobat un lloc més adient.

Setè.- Comissaria Vendrell.
Després de les reiterades queixes de la nostra organització sindical sobre la porta de sortida de la comissaria, ara se’ns diu que no es canviarà. Finalment, entre aquesta setmana o com a molt la propera, la tornaran a arreglar. Ja veurem fins quan.

Així mateix, se’ns comunica que per l’abril està pendent canviar la  porta del soterrani de la mateixa comissaria, així com també (de cares a aquest any) es faran millores en el sistema de climatització i enllumenat de la comissaria.

Vuitè.- Comissaria de Tarragona.
Des del SAP-FEPOL hem tornat a denunciar els vehicles desballestat que es troben en el perímetre de la comissaria i la mala imatge que ofereixen. Els Caps operatius ens informen que a dia d’avui només queden sis o set vehicles i que es treballa per tal que siguin retirats immediatament.

Respecte les places d’aparcament a l’interior de la comissaria no hi ha un criteri fixat. Així si algun efectiu estaciona a l’interior és perquè ha demanat permís i hi havia lloc lliure. No obstant se’ns recorda que NO és una obligació deixar aparcar a ningú a l’interior de la comissaria.

Per altra banda, SAP-FEPOL ha reclamat que la comissaria faci gestions amb l’Hospital Santa Tecla per ser més àgils en la gestió i visites de les persones detingudes. El Cap de l’ABP ha començat a fer gestions amb el CAP del Barri de La Granja i amb els Serveis territorials de salut.

A la queixa generalitzada del nou sistema de consultes de quadrants ens diuen que saben que és generalitzat però que estan en procés de millores ja que el programa és nou.

Després que SAP-FEPOL reclamés una revisió del protocol de reforç de la sala de custòdia se’ns comunica que finalment s’han fet uns canvis. Així, a partir d’ara quan hi hagi 12 persones detingudes (i per tant no 15) hauran de ser dos els efectius policials encarregats de la seva custòdia. Així mateix, en cas d’haver-hi menys persones detingudes però algunes d’elles molt agressives, el Cap de torn també podrà determinar incrementar amb més efectius la seva custòdia.

Novè.- UI Reus.
Com sabeu la nostra organització sindical ha reclamat un increment en la dotació de telèfons mòbils ja que dels sis grups només n’hi ha tres que tinguin telèfon. Se’ns trasllada que des de la pròpia ABP no creuen convenient incrementar la dotació d’aparells de telefonia mòbil i ho intentaran reestructurar.

Aquestes han estat les qüestions que la nostra organització sindical hem portat a la reunió i la resposta que hem obtingut per cadascuna d’elles. Ja sabeu que per ampliar-ne la informació o per proposar altres temes per a futures reunions us podeu posar en contacte amb els delegats i les delegades de SAP-FEPOL a les comissaries de la Regió.

Per cert! Ens sorprèn i a la vegada ens agrada veure que USPAC incorpora en els seu comunicats, els punts que van ser defensats i proposats únicament per la nostra organització sindical. Senyal que tant malament no fem les coses.  
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-39/2023 
DATA:10 de Març de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies