COMUNICACIÓ 
6è Concurs de fotografia policial 
Busquem la foto del Calendari del SAP-FEPOL 2022. Si vols participar tens de temps per enviar-nos la teva fotografia fins el 29 d'octubre del 2021. La persona guanyadora rebrà un premi de material policial. 
 

Barcelona, 7 d'octubre del 2021.-


1. TEMÀTICA

Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya

Les fotografies han d’estar relacionades amb els Cossos de seguretat del sistema de seguretat pública de Catalunya.

2. PARTICIPANTS

La participació en el concurs és gratuïta. S’ha de ser major de 18 anys i s’ha de pertànyer a algun dels cossos policials del sistema de seguretat pública de Catalunya. També s’acceptaran familiars o amics d’aquests.

3. PRESENTACIÓ D’IMATGES
Per participar al concurs cal ser seguidor de @gamspolicial a Instagram, i enviar les fotografies al correu electrònic concursfotograficsap@gmail.com
Les imatges presentades, hauran d’estar en format JPEG, amb un tamany aproximat de 36 x 24 cm i amb una resolució mínima de 300 ppp (punts per polsada).
Es podran presentar un màxim de 2 imatges per participant.
A totes les imatges haurà de ser visible un motiu que tingui relació amb la temàtica del concurs (persones amb uniforme, distintius, vehicles, etc.)

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ

La data màxima de presentació de fotografies és el 29 d’octubre de 2021.

5. FOTOGRAFIA GUANYADORA

Totes les fotografies presentades, una vegada feta la selecció, descartant aquelles que no compleixin els requisits de la temàtica del concurs, s’exposaran a la pàgina de Facebook FEPOL (@fepolcat).
El dia 1 de novembre es farà pública la fotografia guanyadora.

Per escollir la fotografia guanyadora es tindrà en compte l’estètica de la imatge i l’adequació per poder utilitzar-la, total o parcialment, pels calendaris anuals dels sindicats que formen la FEPOL. Per evitar deixar el concurs desert, l’organització es reserva el dret d’utilitzar una altra imatge en cas que cap de les fotografies presentades compleixin amb els requisits del concurs.

6. PREMI

Material policial valorat en 150 euros.

7. DRETS D’AUTOR, CESSIÓ D’IMATGES I DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les persones participants són les responsables de complir amb els drets de propietat intel·lectual, garantint que són els autors originals de les fotografies.
L’organització del concurs fotogràfic està exempta de tota responsabilitat en el supòsit que algun dels participants hagi plagiat, total o parcialment una obra, usurpant el dret de propietat intel·lectual de l’autor, recaient sobre ell, exclusivament, tota la responsabilitat davant reclamacions dels autors originals.

En cas de rebre denúncia justificada d'alguna persona, reclamant ser la propietària de qualsevol imatge presentada al concurs per un tercer, aquesta imatge quedarà desqualificada i serà retirada de la pàgina de Facebook.
Les persones autores de les fotografies presentades, autoritzaran als sindicats integrants de la Fepol, a exposar i publicar les imatges presentades, per qualsevol mitjà, imprès o digital, per temps indefinit.

Amb les imatges presentades, s’haurà d’adjuntar un arxiu amb les dades personals i de contacte de la persona participant, que seran tractades de forma confidencial i en cap cas es cediran a tercers, llevat de la publicació del nom de l’autor de la fotografia en cas que així es determini per portar a bon terme el concurs.
Només es farà ús d’aquestes dades en el cas que la organització hagi de contactar directament amb l’autor de la imatge, per causes que se’n derivin del desenvolupament del concurs.

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Totes les persones participants acceptaran expressament les citades bases de forma íntegra i sense condicionants. Qualsevol aspecte no contemplat a les bases, serà resolt de manera immediata i absolutament imparcial per part de l’organització del concurs, sense que puguin ser apel·lades les seves resolucions.

 
DATA:7 de Octubre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies