METROPOLITANA SUD, ESCRITS 
Cal incrementar les mesures de seguretat de les instal·lacions policials a l'aeroport 
La nostra organització sindical ha realitzat un informe de salut i seguretat laboral denunciant les deficiències detectades en aquesta destinació. 
 
Batrcelona, 26 de novembre del 2018.-
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha presentat un escrit a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut laboral del Departament d'Interior demanant que s'incrementin les mesures de seguretat dels efectius que estan destinats a l'Àrea de Seguretat Aeroportuària. En aquest escrit, del qual no n'especificarem els detalls per no posar en risc la seguretat dels nostres efectius, la nostra organització sindical ha presentat propostes de millora de les actuals condicions. Recordem que a dia d'avui Catalunya continua en un nivell 4 sobre 5 d'atemptat terrorista i per tant, més quan les instal·lacions aeroportuàries són considerades infraestructures crítiques, cal que el Departament d'Interior incrementi fins el nivell màxim les intervencions en les infraestructures que garanteixin al màxim, la seguretat dels membres de la Policia de la Generalitat - mossos d'esquadra. Per altra banda i aprofitant el mateix escrit SAP-FEPOL ha denunciat altres aspectes que no respecten les condions de salut i seguretat laboral que marca la normativa actual. A tall d'exemple, la nostra organització sindical ha instat al Departament a redistribuir els efectius que realitzen les seves tasques dins l'oficina de suport, ja que no es respecten els 10 m2 per persona i mobiliari que determina la normativa. Alhora hem denunciat les fortes olors que desprenen els lavabos i les dutxes, el poc espai que tenen els efectius per endreçar les seves pertinences, la manca de senyalització d'emergències o el risc de caigudes que provoca el paviment de la zona de les dutxes. Així mateix s'ha reclamat la necessitat de revisar els detectors de fum dels vestidors de les dependències policials ja que s'ha detectat que no donen cap tipus de senyal lumínica d'estar en funcionament. Per tant, amb aquest informe la nostra organització sindical ha instat a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos ha comprovar tots i cadascun de les deficiències denunciades i un cop fet, s'adeqüin les dependències policials a la normativa vigent en seguretat i salut laboral. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-156/2018 
DATA:26 de Novembre de 2018
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto