COMUNICATS 
Reunió del Grup de Treball de Promoció i Provisió de 26 de gener 
En la reunió celebrada avui, 26 de gener de 2023, s’ha tractat la modificació del decret 401/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de mossos d'esquadra.            
 
Barcelona, 26 de gener de 2023-.
L’Administració ha convocat la reunió del Grup de Treball per tractar, de manera urgent, les modificacions normatives que calguin, per incloure la territorialitat en els concursos de promoció.

Aquesta modificació del decret ja ha sortit a consulta pública, tal com marca el procediment normatiu d’un decret.
Aprofitant que es fa la modificació del Decret 401/2006, l’administració ha demanat a les organitzacions sindicals representatives, quins articles del mateix voldríem modificar.

Des del SAP-FEPOL,(ja fa molts d’anys que ho demanem), avui hem tornat a insistir principalment en:
  • Increment significatiu de la puntuació en l’apartat de mèrits de l’experiència professional.
  • Increment significatiu de la puntuació en l’apartat de mèrits de l’antiguitat.
  • Deixar fer permutes, amb les garanties que acordem entre totes les organitzacions i l’Administració
  • Altres mèrits, a estudiar i proposar entre tots/es, com per exemple, que hi hagi una puntuació per a companys i companyes amb fills/es amb discapacitat.
La SGRH  ha pres nota de totes les aportacions que hem fet les organitzacions sindicals representatives, i en uns dies ens farà arribar una proposta de redactat del nou decret, i ens tornarà a convocar una reunió per a debatre-ho.

Amb relació a la territorialitat, SAP-FEPOL ha instat a La SGRH a què en el nou redactat quedi meridianament clar, que qui promociona a una categoria superior i guanyen la plaça provisional en una agrupació territorial, que aquesta plaça sempre serà seva i que no estarà mai obligat/da a concursar a places fora del seu àmbit o agrupació territorial.
La SGRH s’ha compromès a redactar-ho de forma clara perquè no generi dubtes, i ha tornat a recordar que quan s’aconsegueixi una plaça a una nova categoria amb territorialitat NO s’haurà de concursar a una altra agrupació territorial diferent si no és la voluntat de la persona funcionària.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-17 
DATA:26 de Gener de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies