METROPOLITANA BARCELONA, COMUNICATS 
Reunió Regional de la RPM de Barcelona de 17 de gener del 2020 
Resum de les qüestions tractades en la darrera reunió entre Comandaments de la Regió, Servei d'Administració i representants de les organitzacions sindicals 
 
Barcelona, 20 de gener del 2020.-
En data 17 de gener ha tingut lloc la reunió regional de la RPMB. A continuació us resumim els aspectes més rellevants que s'han tractat amb els caps regionals, els responsables d’administració i els representants sindicals: Formació: - A partir del nou any policial les jornades formatives que es realitzin a Sant Andreu seran de vuit hores. Cinquanta per cent teòriques i pràctiques (identificacions, utilització de dispositius informàtics, actuacions en reunions i manifestacions, etc.) i l’altra cinquanta per cent físic al tatami. Des del SAP-FEPOL sol·licitem que la formació de tir que es realitza a l’ABP de Sants-Montjuïc es complementi amb teoria per ampliar-la també a vuit hores. Vehicles: - Ahir es va publicar la nova licitació de parc mòbil amb 420 vehicles, els quals aniran equipats amb dos cascs antiavalots. Es preveu que estaran disponibles a principis de 2021. GRM (Guilles):  - Des del SAP-FEPOL denunciem que hi ha companys que han de realitzar el seu torn en cotxe perquè quan pateixen una averia del casc, no es reparen i deixen de circular amb motocicleta durant mesos. Denunciem que així es perd un efectiu de reacció ràpida. Miraran de fer gestions per tal de millorar el servei de reparació dels cascs. Finalment no dependran ni orgànica ni operativament d’ARRO per tal integrar-se dins del grup de Seguretat Ciutadana regional de Barcelona. S’allunya a curt termini la possibilitat d’assolir el nivell II, però no es descarta en un futur assumint altres tasques juntament amb el GRSC de Barcelona. Grup Regional de Seguretat Ciutadana: - El nou grup Regional d’USC s’encabirà dins la URDIS, la uniformitat serà la mateixa que porten actualment els agents d’USC i no faran servei amb moto (GRM) ja que aquests tenen unes característiques i formació específica. Actualment s’han presentat 17 agents a l’oferiment dins del termini de presentació de sol·licituds. Es farà efectiva la seva incorporació quan estigui preparada la logística i materials (vehicles, portàtils, etc.), així mateix la necessitat de més efectius permetrà la recepció de més peticions mitjançant DAD 46  fins a 40 agents aproximadament. Realitzaran un servei amb quadrant de treball Q3, principalment matí i tarda (podent finalitzar el servei ben entrada la matinada) amb la finalitat de saturar zones i reduir els fets delictius als diferents districtes de la Regió, dependran directament del cap de torn del GRM. ACD Les Corts: - Des del SAP-FEPOL denunciem que actualment l’ACD té un volum de treball que no pot garantir la seguretat dels agents que es troben allà destinats; quan es reforça amb agents de diferents ABP de Barcelona hem detectat que algunes vegades es destinen agents de pràctiques, a banda que els companys de l’ACD ens comenten que els reforços sempre van una mica perduts, com és natural, i no són una solució efectiva. La manca d’efectius d’aquesta àrea també afecta a la concessió de permisos. Hem de cercar una solució per tal de millorar aquest servei, actualment estan al límit. Està previst que la sortida serà aproximadament als sis mesos efectius de treball en aquesta roda. Demanem que es reforci el nombre d’agents a ARIC i SRC amb hores estructurals quan siguin efectives. Per altra banda s’estan fent gestions amb l’ICSS per ampliar l’horari amb servei mèdic i el servei de neteja està previst que serà de 24 hores, amb més personal, aquesta millora arribarà al mes de setembre/octubre. Si s’han de realitzar millores estructurals d’equipament en aquest espai han de ser importants, el més lògic seria canviar-lo d’ubicació, però no es diversificarà per les diferents ABP de Barcelona. L’informe d’avaluació de riscos realitzat al setembre de 2019, entre altres aspectes va despendre alts nivells de CO2 en algunes sales. Oficina OAC estació de Sants:   - No es té coneixement quan es farà efectiu el tancament definitiu i utilització únicament com a espai de treball per a ASTMET. ASI:  - Des de la Regió no es té coneixement si es farà o quan començarà l’ampliació als edificis de la regió (ARSET). ABP Sant Andreu: - Sol·licitem botonera amb codi d’accés a la porta que es troba al costat del pàrquing de terra per a personal de l’ABP. L’augment d’efectius al l’ABP fa necessari reduir el nombre de persones que accedeixen per la porta principal per tal d’agilitzar i facilitar el treball als agents que realitzen servei de porta. Ens manifesten que no ho troben adient, s’ha d’accedir per la porta principal i obrir mitjançant la botonera amb codi que es troba al costat de la peixera. SRC: - Des del SAP-FEPOL denunciem que els efectius policials es troben al límit de poder donar sortida als serveis i incidents per la manca d’efectius. Molts companys/es manifesten patir estrès. Ens hem trobat amb torns coberts només amb 10 efectius, 5 menys dels que serien necessaris per cobrir uns mínims. Tot i que és una qüestió que ja hem traslladat a la Regió i a la Subdirecció de RRHH trobem indispensable tornar a posar sobre la taula la situació de la SRC. Es va intentar donar cobertura amb agents en pràctiques, però no es va autoritzar. Unitats d’investigació: - Es descarta totalment la proposta anterior de reestructuració en quatre destinacions a la RPMB. S’està valorant la possibilitat de modificacions, com per exemple aprofitar l’experiència i coneixement dels agents en fets delictius tipus i poder investigar d’altres districtes. Nova ABP Sarrià: - Previsió per al mes de març. Dins de la nova ABP estarà destinada la URMA, assumint principalment tasques de seguretat ciutadana al medi rural. Magatzem de l’ABP  Nou Barris: - No està catalogat com a magatzem ni compleix amb les garanties de seguretat, per la qual cosa no es pot fer servir per dipositar substàncies ni munició. Aquestes són les qüestions tractades en aquesta reunió. Per una major informació us podeu posar en contacte amb els delegats i delegades de la nostra organització sindical. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-5/2020 
DATA:20 de Gener de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies