COMUNICATS 
Comissió permanent de segona activitat de 22 de desembre 
Resum dels punts tractats a la darrera Comissió i del posicionament de la nostra organització sindical al respecte. 
Barcelona, 27 de desembre de 2022.-
 
La setmana passada es va reunir la Comissió permanent de segona activitat del cos de mossos d’esquadra. De tots els punts que s’hi van tractar, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) en destaquem els següents:

Primer.- Llocs de segona activitat.
Tenint en compte que avui s’estan tramitant 45 expedients (17 per edat i 28 per causa mèdica), actualment hi ha 465 efectius del cos de mossos d’esquadra que es troben en situació de segona activitat, 231 dels quals on per causes mèdiques i 234 per raó d’edat.

Per altra banda, del total de la plantilla del cos, n’hi ha 674 persones que tenen 56 anys o més, però no han demanat encara passar a aquesta situació administrativa. Des del SAP-FEPOL seguim considerant important saber quines son les places que ocupen aquestes persones però de moment, no tenim resposta.      

Des de la nostra organització sindical hem tornat a reclamar que davant la possibilitat que un efectiu del cos pugui o vulgui demanar el passi a segona activitat, pugui reunir-se amb el responsable del seu servei a fi i efecte d’explicar-li amb detalls què suposa estar en aquesta nova situació. Recordem que la segona activitat no ha de suposar ni un canvi d’horari, ni tampoc un canvi de destinació ja que aquesta situació administrativa és un DRET i en cap cas ha de suposar un CÀSTIG.

Respecte si les persones que es troben en segona activitat entre dins del còmput d’efectius de distribució de les vacances i dels d’AP, tant la Divisió Tècnica com la Subdirecció general consideren que sí.

En quan a les comissions de servei per raons mèdiques de les persones que es troben en situació de segona activitat, recordem que aquestes son permanents i en cap cas s’han de renovar.

En relació a la modificació del Decret de Segona activitat se’ns informa que encara està pendent del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora del Parlament de Catalunya. Sobre aquesta qüestió des del SAP-FEPOL seguim exigint que qualsevol modificació del Decret, (1) ha de comptar amb l’ampli suport de les organitzacions sindicals representatives i (2) la nova norma ha de tenir (com a mínim), el mateix rang que l’actual que es pretén modificar.

En relació a l’article 32 de l’Ordre IRP/413/2009, de 10 de setembre, de determinació de les funcions de l’activitat policial que es poden dur a terme en els llocs de treball de segona activitat ja hi ha un primer esborrany que s’ha de validar abans de poder-lo lliurar. Des de la nostra organització sindical esperem amb impaciència aquest document. Segons sembla hi ha hagut una alta i bona participació de les Regions policials.

Respecte les persones que es troben en situació de segona activitat i volen modificar la seva adaptació per una millora, la responsable del Servei d’Avaluacions Mèdiques (SAM) ens informa que so es tracta d’una cosa secundària és el propi SAM qui se n’ocupa, mentre que si la millora es refereix a qualsevol adaptació psicofísica ha de ser el mateix Tribunal de Segona Activitat qui s’encarregui.

Segon.- Llocs de suport no policial.
A dia d’avui ho ha 366 llocs de tècnics de suport no policial ocupats i se n’estan tramitant 22 expedients més. Hores d’ara només queden 26 places de les 80 identificades que poden ser ocupades, 15 de les quals estan a Barcelona i 11 al Complex Central.

Des del SAP-FEPOL hem demanat que les tasques de les persones que passen a fer funcions de tècnics de suport no policial siguin clares i precises a fi i efecte que no hi hagi cap dubte respecte si les tasques que passaran a desenvolupar son, o no, policials. I és que des de la nostra organització sindical tenim seriosos dubtes respecte algunes de les tasques que realitzen alguns tècnics.

No ens serveix la resposta que se’ns ha donat respecte “el sentit comú” ja que sabem que aquest (i més a mossos) en ocasions és el “menys comú dels sentits”. Per tant, si la normativa preveu que els administratius o els “no administratius” (personal no policial) poden agafar denúncies (tasca policial) que se’ns digui on queda regulat aquest extrems. Mentre no se’ns especifiqui aquesta qüestió aconsellem que els tècnics de suport no facin tasques policials ja que en cas de fer-les (i detectar-les) la Seguretat Social pot emprendre mesures.

Respecte la pregunta de SAP-FEPOL sobre si els tècnics de suport que desenvolupen les seves funcions fora de l’àmbit de la DGP poden acollir-se a la jubilació anticipada, la Subdirecció general de recursos humans té clar que sí.

Aquestes han estat les qüestions tractades a la reunió. D’algunes de les qüestions, SAP-FEPOL farà reunions monogràfiques al respecte, fent-ne amb anterioritat, la difusió necessària per tal que tota l’afiliació s’hi pugui apuntar. Respecte les demés qüestions la nostra xarxa de delegats i de delegades resten a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-215/2022 
DATA:27 de Desembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto