METROPOLITANA SUD, COMUNICATS 
L’ART Metropolitana Sud no pot fer el que vulgui amb l’horari dels efectius de trànsit  
Son diverses les vegades que la nosra organització sindical ha denunciat les males pràxis que es produeixen en aquesta Àrea regional respecte les planificacions horàries dels efectius de trànsit. Per aquest motiu i davant la inacció general de l'Administració i la part operativa, la nostra organització sindical ha instat al Director General de la Policia a implicar-se en la solució del problema 
 
Barcelona, 8 de març del 2023.-
 
La Secció Sindical de Trànsit del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) fa temps que denuncia les irregularitats en la planificació horària dels efectius de trànsit de l’Àrea Regional Metropolitana Sud.

Recordem que la nostra organització sindical ja va denunciar l’any 2022, que l’ART de la RPM Sud estava planificant diferents operatius i controls, més enllà del que marcava la normativa bàsica de règim horari sobre inici i finalització del servei. No obstant, per contra de trobar una solució, SAP-FEPOL considera que la situació (per inacció de la part administrativa i operativa) s’ha agreujat especialment.

I és que recentment hem hagut de tornar a denunciar que en aquestes destinacions s’estan planificant jornades que, o bé contemplen durades de 14 hores en cap de setmana amb perllongaments inclosos, o bé preveuen jornades de 6 hores en cap de setmana, o jornades que no respecten els temps de descans de 12 hores dels efectius policials.

Des de la nostra organització sindical considerem que els Caps de l’ART, els de la Divisió i els de la Comissaria General haurien de ser especialment sensible amb les planificacions de les jornades de treball ja que, en cap cas, aquestes han de ser una font de conflicte amb la plantilla policial.

Però especialment, considerem que aquestes planificacions no poden anar en cap cas en contra de la normativa vigent i menys, fent cas omís a les denúncies que des de la nostra organització sindical s’han realitzat al respecte.

És per això que, davant la gravetat de la situació, en un nou escrit  SAP-FEPOL ha instat al Director General de la Policia que s’impliqui en la situació denunciada a fi i efecte de trobar una solució que eviti el conflicte natural, que es produirà si la normativa vigent es continua vulnerant.

Els acords i la normativa estan per respectar-la i aquesta, en cap cas preveu que els perllongaments (com a fets esdevinguts durant el servei policial) siguin previsibles en la planificació de la jornada o que els temps de descans entre jornades de treball no siguin respectades.

Per tant, i així s’ha traslladat al Director General, els Caps de l’ART NO poden fer el que vulguin amb la jornada laboral dels efectius de trànsit i menys quan aquesta discrecionalitat atempta de manera directa contra la conciliació de la vida familiar amb la laboral. És evident que si ho fan, tindran enfront a la nostra organització sindical en defensa dels drets i dels interessos de les persones treballadores.
 
DATA:8 de Març de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies