COMUNICATS 
FEPOL tramita les primeres reclamacions del complement de maternitat per a homes 
SAP i SME posen a disposició de la seva afiliació els serveis central de la FEPOL per tal que, en cas de tenir-hi dret, se us pugui informar i iniciar els tràmits de la reclamació     
 
Barcelona, 10 de febrer del 2024.-
 
El complement de maternitat ha estat fins ara un dret denegat per aquells homes pares de com a mínim dos fills que han tingut assignada una pensió contributiva atorgada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Aquest dret fins ara només havia estat reconegut únicament i en exclusiva a les dones (mares) per la seva aportació demogràfica.

No obstant, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha considerat provada la discriminació per raó de sexe que han patit els homes en el reconeixement d’aquest dret i per tant ha obert la porta, a la presentació de les reclamacions oportunes.

És per això que la Federació de Professionals de la Seguretat Pública (FEPOL) ha iniciat les reclamacions de diferents afiliats afectats així com també la d'alguns dels seus familiars.

Recordem que tenen dret a interposar la reclamació oportuna tots aquells homes, pares de com a mínim dos fills (ja siguin naturals o d’adopció), amb una pensió reconeguda per l’INSS entre l’1 de gener del 2016 i el 3 de febrer del 2021.

Així mateix recordem que aquest complement s’aplica a les pensions de (1) jubilació ordinària (quedant exclosa la jubilació parcial), (2) la jubilació anticipada involuntària per causes no imputables al treballador quedant exclosa la jubilació anticipada voluntària com la del CME, (3) viduïtat i (4) incapacitat permanent en qualsevol dels seus graus (parcial, total, absoluta o gran invalidesa).

Per tot plegat, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) posem a disposició de la nostra afiliació, els serveis centrals de la FEPOL a fi d’explicar-vos amb més detall quin és el procediment a seguir, ampliar-vos tota aquella informació que us sigui necessària i si s’escau, iniciar la reclamació oportuna.

És important tenir en compte que el període de reclamació finalitza l’11 de desembre del 2024 i per tant cal informar-se amb la celeritat necessària que ens permeti fer en temps i forma, les reclamacions i tots els passos necessaris.


Des SAP i des de l’SME ens posem a disposició de tots aquells que us pugui afectar aquesta situació. Per ser persones afiliades a la FEPOL, aquesta us oferirà un servei molt més econòmic que el que us pugui oferir cap altra despatx professional en la gestió d’aquesta reclamació.
        
NÚMERO DE COMUNICAT:C-29/2024 
DATA:10 de Febrer de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies