COMUNICATS 
Grup de Treball de provisió i promoció de 10 de març de 2023 
En la sessió d'avui, l'Administració ens ha comunicat que per no haver-se modifcat el Decret 401/2006 de provisió de llocs de treball, les convocatòries d'ascens que estaven previstes no es podran fer territorialitzades. Respecte aquesta qüestió la nostra organització es posicionarà en un comunicat a part.   
 
Barcelona, 10 de març del 2023.-
 
Avui, s’ha reunit el Grup de treball de Promoció i Provisió del cos de mossos d’esquadra amb dos punts en l’ordre del dia (1) modificació de la instrucció 6/2022 CS lactància natural (segons el tractat a la Comissió de seguiment del Pla d’Igualtat) i (2) Informació sobre les convocatòries promoció interna caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a.

Primer.- Instrucció 6/2022.
Respecte les comissions de servei per lactància natural, aquestes s’ampliaran i hauran de ser acreditades mitjançant un justificant mèdic. Sobre aquesta qüestió, fins que no puguem veure el redactat, no podrem donar més informació al respecte.

En quan a les comissions de servei, segons l’administració estant treballant en donar un termini a els oferiments que estan en curs per tal d’agilitzar-los. Per aquest motiu no s’haurà de complimentar el DAD46 ja que, amb la participació en l’oferiment, s’està demanant automàticament la comissió de servei de la plaça a la qual es participa.

En quan a les comissions de servei internes d’una àrea hauran de fer un oferiment com diu la instrucció 6/2022, això sí aquest serà amb un procediment abreujat que ho agilitzarà tot. Hores d’ara s’està treballant en l’opció de fer oferiments acotats únicament a la regió policial, tot i que des de l’Administració no ho acaben de veure-ho del tot clar.

Per últim sobre aquest punt i en quan a les comissions de servei vinculades, segueixen sense ser acceptades i es continua treballant en la modificació del Decret 401 per a un nou redactat de les permutes.

Segon.- Convocatòries de promoció interna
Avui, i després que el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ho preguntés mitjançant el comunicat de 27 de febrer, se’ns han confirmat les nostres sospites. Finalment i segons ens ha informant la Subdirecció general de recursos humans les propera convocatòries d’ascens NO SERAN TERRITORIALITZADES.

Segons se’ns informa el motiu ha estat la NO modificació del Decret 401/2006 de provisió de llocs de treball. Per tant, les convocatòries haurien de sortir publicades al DOGC en tres o quatre setmanes. Veurem si es compleixen els terminis en aquesta ocasió. Sí es mantindran les reserves de places i essent del 35% per a la de caporal/a (129 places reservades de 369), del 25% a la de sergent/a (43 places reservades de 170) i un 25% més a la de sotsinspector/a (24 places reservades de 96 publicades).

Així mateix se’ns informa que el concurs general paral·lel que estava previst que es publiqués amb el concurs de promoció es trasllada a finals d’any. Ja veurem si l’administració, com ja ens té acostumats, torna a incomplir les seves previsions.

Aquestes han estat les qüestions tractades en la reunió. Evidentment que, davant la nefasta gestió que s’ha fet al respecte, la nostra organització sindical mostrarà el seu posicionament. Però davant la gravetat i la decepció de la situació ho farem en un comunicat a part.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-41/2023 
DATA:10 de Març de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies