COMUNICATS 
Consell de la Policia de 30 de juliol del 2021 (primera sessió) 
Primer Consell de la Policia amb l'actual cúpula del Departament d'Interior. Per la quantitat de punts portats a l'ordre del dia, avui no s'han pogut tractar tots, motiu pel qual s'ha suspès la sessió que es reprendrà el proper 3 de setembre.            
Barcelona, 30 de juliol del 2021.-

Avui, 30 de juliol s’ha realitzat la sessió ordinària del Consell de la Policia, la primera amb l’actual Departament d’Interior. Tal i com passés en la sessió del passat mes de juliol, la d’avui començava amb un ordre del dia format per trenta-cinc punts. Per tant, per la impossibilitat de tractar-los tots, la sessió d’avui s’ha hagut de suspendre i es reprendrà el proper 3 de setembre.

Així, a continuació us fem un resum dels punts que s’hi ha tractat.
  • Increments retributius i recuperació de la paga extraordinària 2014.
Tal i com es publiqués al DOGC el passat 28 de juliol, l’increment del 0,9% s’aplicarà a la nòmina del mes de setembre (tot recordant que es fa amb caràcter retroactiu des del mes de gener). En relació al retorn del 55% de la paga de l’any 2014 es retornarà en una sola vegada el darrer trimestre d’enguany.

En relació al FAS, productivitat i vals menjador (tal i com ja s’ha manifestat en anteriors Consells) segueixen retallats per la Llei que acompanya la de pressupostos. Per tant, fins que no s’aixequi per llei, aquests conceptes no es podran recuperar.

 
  • Estat de les convocatòries i promoció en pràctiques.
Està prevista una convocatòria al setembre sobre LD per Informació  i al darrer trimestre, concurs general. Es pretén alliberar el màxim de reserves per poder oferir el màxim de llocs de treball al concurs general.

En relació a les persones membres de la 27a promoció del CME se’ns ha corroborat que (en tant que està previst per la normativa) seguiran en pràctiques a tots els efectes, fins el seu nomenament i conseqüent publicació al DOGC. Des del SAP-FEPOL hem reclamat que miri l’afectació que té l’endarreriment sobre el gaudiment de les vacances ja que dubtem que es pugui garantir-se un període en època d’estiu. Ens donaran resposta específica sobre aquest tema.

 
  • Jubilació anticipada.
Per al Departament d’Interior la jubilació anticipada és una absoluta prioritat i en aquests termes s’ha manifestat avui el Conseller d’Interior. De cares a la setmana que ve Govern d’Espanya i Generalitat mantindran una reunió en la qual, un dels temes que es tractarà, serà el de la jubilació del cos de mossos d’esquadra.

Des del SAP-FEPOL celebrem que per fi es tracti aquesta qüestió, tant a la mesa bilateral com a la comissió mixta entre el Ministeri i el Departament. No obstant (i així ho hem manifestat avui) cal accelerar el ritme per donar compliment a l’Acord de jubilació en els termes que ho especifica.

 
  • Pla de carrera professional per a seguretat ciutadana.
En compliment de l’Acord del 2020 ja s’ha creat el grup de treball per negociar el Pla de Carrera Professional per a USC. A l’efecte ja s’ha establert una periodicitat quinzenal de reunions per abordar-lo.

Tal i com ja ho féssim en la nostra proposta del 2016, des del SAP-FEPOL ja hem manifestat que com a pla de carrera, aquest ha de tenir beneficis retributius i beneficis no retributius, per la qual cosa en cas que hi hagi qualsevol intenció de no tractar qüestions econòmiques, serà impossible arribar a un acord. En resposta a les nostres demandes el Director General de la Policia ja ha manifestat que sí es contempla la possibilitat de negociar beneficis retributius.

 
  • Indemnització per treballar 12 hores entre setmana.
Novament, des de la nostra organització sindical hem reclamat la implantació de la indemnització especial per treballar 12 hores entre setmana, ampliant així el que es va signar l’any 2015 per als caps de setmana.

Interpel·lant directament al responsable de Funció Pública i Economia (Departaments que es troben dins la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal) hem tornat a reclamar (sense obtenir resposta) quins son els motius pels quals els caps de setmana sí donen peu a cobrar aquesta indemnització, però no la poden generar les jornades entre setmana.

SAP-FEPOL seguirà reclamant aquest dret recordant que, el dia que s’assoleixi, s’haurà de fer amb caràcter retroactiu des de juliol del 2020, en compliment del compromís signat juntament amb l’Acord de jubilació anticipada i altres millores laborals.

 
  • Proposta d’increment del 0,3%.
El Departament ha manifestat la seva intenció d’aplicar aquest 0,3% a la nocturnitat, copiant la fórmula que es fes amb el 0,25% en l’Acord del 2020. Des del SAP-FEPOL hem manifestat que aquesta fórmula no suposa cap esforç pressupostari al Departament en tant que, per incrementar el preu de la nit, destinen un concepte es podria destinar altres qüestions que millorin l’eficàcia o l’eficiència del servei (tal i com així estableix el Decret Llei 3/2019, de 22 de gener).
 
  • Val de la roba.
El Departament ens ha traslladat (per fi) la seva intenció d’ingressar els 200 euros del val de la roba directament en nòmina, donant resposta així a les reivindicacions de les organitzacions sindicals. Per tant (i en tant que de fer-ho així aquest import seria objecte de la respectiva retenció) han de calcular l’augment del preu del val per tal que als mossos i a les mosses ens quedin els 200 euros nets.

Des del SAP-FEPOL celebrem aquesta qüestió. No obstant, ja hem manifestat que l’Acord del val data de 18 d’octubre de 2007 i per tant, cal començar a plantejar un increment adequant-lo a les necessitats actuals dels efectius policials afectats.

 
  • Sala 112 de Reus i SRC de Barcelona.
Tal i com així li traslladéssim el dia que SAP-FEPOL es concentrés davant les portes de la Sala 112 de Reus, avui hem tornat a manifestar al Conseller d’Interior que (malgrat algú ho pot haver donat per bo) setze efectius son encara insuficients. Tal i com li traslladéssim a la reunió del mateix dia, son 25 els efectius que necessita aquesta destinació (sense comptabilitzar els que faran falta quan s’incorpori la SRC de Girona). És per això que la nostra organització sindical ha reclamat la incorporació de més efectius i un increment de les hores extraordinàries.

Per altra banda i en relació a la SRC de Barcelona, SAP-FEPOL ha assistit a aquest Consell en companyia del sindicat majoritari de la GUB SAPOL. Conjuntament hem reivindicat el mal estat de l’edifici (un edifici malalt) i les condicions que han d’aguantar mossos i guàrdia urbana. Sobre aquesta qüestió les dues organitzacions farem un comunicat conjunt específic.

 
  • Uniformitat.
El DGP ha corroborat l’inici definitiu del procés que ha de permetre eliminar l’actual uniformitat i incorporar-ne la que ja fa anys que es va aprovar. Per tant esperem que aquesta qüestió no tingui més sorpreses i el canvi d’uniformitat sigui per fi una realitat.

Aquestes han estat les qüestions que s’han tractat a la primera sessió del Consell de la Policia iniciat avui i que es reprendrà el proper 3 de setembre. Per qualsevol informació teniu a la vostra disposició a les persones delegades de la nostra organització sindical.

                        
NÚMERO DE COMUNICAT:C-115/2021 
DATA:30 de Juliol de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto