PIRINEU OCCIDENTAL, ESCRITS 
Modificació de l’àmbit d’actuació ordinària a l’efecte de generació d’indemnitzacions per raó del servei als serveis regionals 
Des de la Secció Sindical del SAP-FEPOL al Pirineu considerem oportú revisar l’àmbit d’actuació a la nostra regió policial. Certament, a causa de l’orografia, condicions meteorològiques i carreteres lentes, els desplaçaments regionals són molt llargs; no equivalents  a cap desplaçament  regional d’altres regions policials. 
La Seu d'Urgell, 27 de març del 2018.-

La Instrucció 8/2013, de 27 de març sobre criteris d’aplicació al cos de mossos d’esquadra del Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnització per raó de servei determina en el seu punt 1.1 que “l’àmbit d’actuació ordinari dels funcionaris adscrits a les àrees regionals de recursos operatius, unitats regionals de policia administrativa, sales regionals de comandament, unitats regionals de proximitat i atenció al ciutadà és el propi de l Regió Policial corresponent”.

En l’annex de dita normativa queda recollit que “les Àrees d’Investigació Criminal, el seu àmbit d’actuació ordinari és la Regió Policial on s’ubiqui, així com les Unitats Centrals amb seu diferent al Complex Central de Sabadell és el seu àmbit d’actuació ordinari la Regió Policial on s’ubiqui”.

Des de la Secció Sindical del SAP-FEPOL al Pirineu considerem oportú revisar l’àmbit d’actuació a la nostra regió policial. Certament, a causa de l’orografia, condicions meteorològiques i carreteres lentes, els desplaçaments regionals són molt llargs; no equivalents  a cap desplaçament  regional d’altres regions policials.

A l’efecte, la nostra organització sindical troba injust que els nostres efectius, que suporten desplaçaments més llargs, no percebin dietes quan sí pateixen el motiu pel qual es va desenvolupar aquesta norma.

Des del SAP-FEPOL creiem per tant que els efectius del Pirineu, per equiparar-se amb la resta d’efectius d’arreu del territori haurien de veure modificades les seves condicions, essent la nostra proposta la de dividir en dues parts, la nostra regió:

  1. ABP Alt Urgell i ABP Cerdanya.
  2. ABP Pallars i ABP Vielha.

Per justificar aquesta petició, des de la nostra organització sindical volem acreditar el temps que els efectius de la RPPO han d’afrontar per fer servei d’una comissaria a una altra i pel qual, amb l’actual distribució no reben cap tipus de compensació. Per contra, aquest temps el comparem amb el de la Regió Policial Central, efectius de la qual sí tenen dret a indemnitzacions per desplaçaments molt més curts.

RP PIRINEU OCCIDENTAL

TEMPS DE TRAJECTE

ABP LA SEU D’URGELL

ABP VIELLA

2 HORES 13 MINUTS

ABP LA SEU D’URGELL

ABP PONT DE SUERT

2 HORES 01 MINUT

ABP LA SEU D’URGELL

TREMP

1 HORA 34 MINUTS

ABP LA SEUD’URGELL

CD SORT

56 MINUTS

ABP LA SEUD’URGELL

ABP PUIGCERDÀ

43 MINUTS

REGIÓ POLICIAL CENTRAL

ABP MANRESA

ABP OSONA

35MINUTS

ABP MANRESA

ABP IGUALADA

32 MINUTS

ABP MANRESA

ABP SOLSONA

43 MINUTS

ABP MANRESA

ABP  BERGA

34 MINUTS

ABP MANRESA

COMPLEX EGARA

25 MINUTS

ABP MANRESA

COMISSARIA DE LES CORTS

46 MINUTS

ABP LA SEU D’URGELL

COMPLEX EGARA

1 HORA 49 MINUTS

ABP LA SEU D’URGELL

COMISSARIA DE LES CORTS

2 HORES 11 MINUTS

La nostra organització ha tret aquestes dades de la pàgina web GoogleMaps escollint els itineraris més curts. A primera vista ja es veu el greuge que venim a denunciar en el nostre escrit i la necessitat d’adoptar mesures en benefici dels efectius del Pirineu. És per això que, des de la Secció Sindical de la RPPO del SAP-FEPOL instem a la Subdirecció General de Recursos Humans una modificació de la normativa que afecta les indemnitzacions per raó de servei i que l’àmbit d’actuació ordinari dels serveis regionals de la RPPO estigui distribuït en funció de la nostra proposta.

 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-33/2018 
DATA:27 de Març de 2018
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies