METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
La Unitat Regional d’Instruccció d’Atestats de Barcelona presenta deficiències que atempten contra la salut i la seguretat laboral 
Des de la nostra organització sindical hem presentat un informe exhaustiu de totes les deficiències observades en aquesta destinació. En cas que no es resolguin de manera urgent ho posarem en coneixement de la Inspecció de Treball 
 
Barcelona, 26 de maig de 2021.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha presentat un informe a la Sub-direcció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior denunciant les greus deficiències observades a la Unitat Regional d’Instrucció d’Atestats de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona.

En l’informe presentat la nostra organització sindical ha denunciat l’incompliment de fins a quinze normatives relatives a la seguretat i a la salut laboral, com son algunes d’elles el Decret Llei 30/2020 de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a a la crisi sanitària originada per la COVID-19 o la Llei 33/2011 General de Salut Pública.

Més concretament SAP-FEPOL ha denunciat, entre d’altres qüestions, l’amuntegament de persones en aquest centre de treball en el qual no es respecten els metres quadrats mínims i necessaris per cadascuna de les persones que hi treballen. Ni el despatx del Grup Operatiu (amb una superficie de 29,05 m2) ni el propi despatx d’URIA (amb una superfície de 67,50 m2) respecten la normativa vigent.

Així mateix hem denunciat la deficient ventilació d’aire que es produeix en aquesta destinació amb un alt índex (tal i com així van recollir els nostres tècnics amb les corresponents mesures) de partícules de diòxid de carboni. Aquesta deficiència implica assumir un risc contra el COVID-19. Un risc que des del SAP-FEPOL ja hem exigit que es resolgui de manera immediata.

Cadires en mal estat, desconfort tèrmic, la manca de manteniment i neteja de l’aparell de ventilació, cablejat sense recollir o eun paviment en mal estat han estat altres deficiències que la nostra organització sindical ha denunciat amb l’informe presentat.

Per tots els extrems esmentats, des del SAP-FEPOL considerem ( i així s’ha traslladat) cal resoldre de forma urgent els problemes de sobreocupació del centre de treball, crear un sistema de ventilació que garanteixi les renovacions d’aire, substituir totes les cadires que no són ergonòmiques, netejar i fer el manteniment dels aparells de climatització, recollir tot el cablejat, reparar el paviment en mal estat i garantir les temperatures de confort en les diferents èpoques de l’any.

Recordant per últim que s’estan incomplint tot un seguit de normativa d’obligat compliment en matèria de Prevenció de riscos laborals, en l’actualitat agreujada per l’actual pandèmia del Covid 19, des de la nostra organització sindical no dubtarem en denunciar davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social les deficiències observades en cas que no es solucionin de manera ràpida i efectiva. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-45/2021 
DATA:26 de Maig de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies