GIRONA, COMUNICATS, TRÀNSIT 
S’inicien les obres de millora de l’edifici del Sector de Trànsit Figueres 
Més de dos anys després de la nostra primera denúncia, el Departament ha iniciat les obres de millora d'aquestes dependències policials, per a les quals ha estat necessari denunciar-ho fins i tot davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social 
 
Girona, 19 d'abril del 2021.-
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ve denunciant des d’octubre del 2018, els incompliments normatius que, en matèria de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, es produïen a les dependències policials del Sector de Trànsit de Figueres. Desordre general, manca i deficient senyalització de les sortides d’emergència, paviments lliscants amb el conseqüent risc de caigudes en les zones d’entrada i vestidors, un mobiliari en mal estat i obsolet, uns armariets insuficients eren algunes de les qüestions denunciades per SAP-FEPOL. D’altres qüestions com una manca absoluta de neteja, extintors sense revisar, humitats i defectes estructurals eren altres qüestions també denunciades que posaven en greu risc a les persones destinades en aquestes dependències policials. No obstant i malgrat l’evidència dels extrems denunciats, un any després la nostra organització sindical havia de denunciar novament el greu estat d’aquestes dependències havent de recórrer llavors, a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social. Arran d’aquesta denúncia, la Inspecció de Treball concloïa el juliol del 2020 la necessitat de millorar aquestes dependències policials. Per aquest motiu es donava al Departament d’Interior  el termini de dos mesos per fer les reparacions oportunes i complir amb la normativa vigent que asseguri tant la salut com la seguretat de les persones treballadores. Doncs bé! A finals del mes de març s’han iniciat les obres de reparació de la cornisa i altres qüestions denunciades per la nostra organització sindical. A l’efecte ens hagués agradat no haver de recórrer a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social. Ens hagués agradat que només denunciar-ho s’haguessin començat a fer les mesures correctores dels desperfectes denunciats per SAP-FEPOL. En definitiva ens hagués agradat que d’ofici el Departament d’Interior hagués corregit una situació que ha durat massa en el temps. Essent conscients que encara resten moltes coses per millorar, la nostra organització sindical seguirà atenta a l’evolució de les obres per tal que finalment s’acabin complint totes i cadascuna de les exigències que la normativa obliga, ja que per nosaltres la seguretat dels efectius policials sí és una prioritat absoluta. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-65/2021 
DATA:19 de Abril de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies