METROPOLITANA SUD, METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
Reclamem calçat adequat per als efectius que caminen llargues distàncies durant el servei o presenten patologies relaciones per un calçat inadequat 
Entre d'altres però especialment, els efectius d'ASA o ASMET caminen llargues distàncies diàries en el transcurs i desenvolupament de la seva jornada laboral la qual cosa incrementa de patologies si el calçat no és l'adequat 
 
Barcelona, 30 de juny de 2021.-
 
Fa temps que algunes persones treballadores del CME ens manifesten tenir diferents problemàtiques amb el calçat com a conseqüència de les patologies que pateixen, o bé perquè estan fent la seva tasca laboral en llocs on passen moltes hores drets i caminant per superfícies molt dures.

Algunes d’aquestes son els efectius destinats a ASMET o ASA on les persones treballadores poden arribar a desplaçar-se durant una jornada de treball més de 12 quilòmetres. Aquestes problemàtiques els obliga a utilitzar un calçat diferent al que facilita l’administració, havent d’assumir fins i tot la totalitat del seu import que el paguen evidentment de la seva pròpia butxaca.

Vist que, en els casos on persones treballadores pateixen problemes lumbars, l'Administració els hi facilita una cadira adaptada al seu problema de salut o per altra banda, prenent com exemple el cas de les unitats d’ARRO i BRIMO on s’han fet diferents proves de calçat per tal de veure quin s’adapta millor a la seva tasca laboral, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) considerem que amb els efectius esmentats cal fer actuacions similars.

És per això que des de la nostra organització sindical en un escrit registrat avui hem instat a la Sub-direcció general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior a:

Primer.- Que es faci un estudi acurat del calçat que han de portar els i les treballadores que desenvolupen la seva tasca en centres de treball, on caminen de forma habitual i durant llargues estones sobre superfícies dures.

Segon.- Que es faciliti un calçat adequat o bé s’aboni el cost del calçat, a tots i totes les persones que els siguin necessari degut a qualsevol tipus de patologia que els obligui a dur sabates o botes amb característiques especials segons indicacions mèdiques. Seguint el mateix criteri que es fa servir a l’hora de facilitar una cadira adaptada per les persones que tenen problemes lumbars o d’esquena.

Tercer.- Que com a conseqüència de les seves patologies, per aquestes unitats i pels casos concrets es faci constar en el Decret d’uniformitat la possibilitat de dur un calçat diferent a l’ establert.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-52/2021 
DATA:30 de Juny de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies