METROPOLITANA SUD, ESCRITS 
SAP-FEPOL denuncia davant la Inspecció de Treball les baixes temperatures de la CD Viladecans 
Després que no s'hagin solucionat en un temps prudencial les deficiències denunciades per la nostra organització sindical s'ha presentat denúncia davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social 
 
Sant Feliu de Llobregat, 12 de febrer del 2021.-
En data de 15 de gener del 2021, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciava a la Sub-direcció general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral les deficiències en el sistema de climatització de la Comissaria de Districte de Viladecans. Més concretament la nostra organització sindical denunciava les baixes temperatures que tant els efectius policials, com la pròpia ciutadania havien d'aguantar. SAP-FEPOL denunciava el fet que les persones treballadores del cos de mossos d'esquadra destinades en aquestes dependències haguessin d'escalfar-se amb calefactors elèctrics, com a conseqüències de les baixes temperatures que hi havia a l'interior de la comissaria, les quals no superaven 14 graus. Un cop denunciat al Departament i veient l'incompliment flagrant de la normativa vigent, la nostra organització sindical esperava una ràpida reacció, solucionant les qüestions necessàries que permetessin oferir unes condicions òptimes de confort a l'interior de les dependències policials. No obstant aquesta reacció no ha arribat. És per aquest motiu que, després de donar un mínim de temps necessari per poder arreglar qualsevol tipus de deficiència, SAP-FEPOL ha denunciat aquesta qüestió davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social. Des de la nostra organització sindical s'ha demanat la corresponent activitat inspectora que obligui al Departament d'Interior a corregir l'actual situació i a garantir el compliment del RD 486/1997 sobre condicions mínimes de seguretat i salut en el lloc de treball. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-12/2021 
DATA:12 de Febrer de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies