COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
Reunió de la Comissaria General d’Investigació Criminal de 10 de febrer 
Resum dels punts tractats a la segona reunió realitzada entre els Comandaments de la Comissaria general d'investigació criminal i les organitzacions sindicals representatives 
Barcelona, 10 de febrer del 2020.-
Avui 10 de febrer, ha tingut lloc la segona reunió entre la CGIC i els sindicats seguint la intenció de fer periòdiques aquestes trobades, per tal de millorar les condicions laborals dels especialistes del cos. En aquesta reunió s’ha donat resposta a diferents temes que es van plantejar anteriorment i que us detallem a continuació.
  • Formació descentralitzada.
Per part del Cap de la CGIC s’ha demanat descentralitzar alguns dels cursos planificats per aquest any, concretament d’investigació contra la llibertat sexual, de mitjans audiovisuals, de xarxes socials i internet, de cibercrim i de tràfic d’éssers humans. A més per part de la Subdirecció s’està treballant en una modificació de la instrucció de formació, per tal que els membres de les regions que actualment han de passar tota la durada del curs a la ISPC, puguin anar i tornar al seu domicili amb l’abonament del corresponent quilometratge.
  • Vals de roba.
Des de la Comissaria s’és coneixedor dels problemes que genera l’actual sistema (i que per part del SAP-FEPOL s’han exposat en diferents comunicats i reunions). Treballaran per ampliar o modificar els criteris de l’adjudicació per tal que es puguin presentar més empreses i que això millori el sistema. Per part del SAP-FEPOL manifestem que la millor manera de solucionar el problema i les condicions és que (tal i com ja s’ha demanat repetides vegades per escrit) l’import d’aquest val s’ingressi de manera econòmica als agents beneficiats. Alhora és necessari negociar un increment de l’import, el qual no s’ha augmentat mai des de la seva implantació. A més demanem que en el cas que el val es continuï repartint en format de targeta de compra per algun establiment, es controli que aquest compleixi les normes establertes al concurs tant de varietat d’estils com de número de peces de roba.
  • Hores acumulades.
Manifesten la dificultat que han trobat en buscar una solució per aquest problema. De moment es comprometen a que es faci una setmana de festa després de cada setmana de guàrdia per no acumular més hores de les que ja es tenen. Per la nostra part insistim que la forma més ràpida i fàcil d’acabar amb aquestes hores és fent el pagament de les mateixes.
  • Operatius Especials Remunerats.
Després de les demandes del SAP-FEPOL, la Comissaria ha demanat poder disposar d’algunes per pal·liar l’acumulació d’hores en segons quines investigacions però els hi ha estat denegat. Des del SAP-FEPOL recordem que, sobre aquesta qüestió, hi ha Unitats dins la pròpia CGIC que sí realitzen serveis especials remunerats per OER i d’altres no, el que s’entén dins la mateixa plantilla com un greuge comparatiu important.
  • Sistemes de guàrdia.
Ens remeten al document que recentment s’ha elaborat amb la Subdirecció i ens informen que es farà un grup de treball per coordinar el compliment d’unes condicions mínimes a tot el territori, independentment del que es negociï amb la regió.
  • Equips conjunts de treball.
Tal i com ja va començar a demanar SAP-FEPOL l’octubre del 2013 (escrit amb registre d’entrada 1119/13) ens informen que en el cas d’investigacions de tres mesos o més, es farà una comissió de servei als agents de nivell inferior destinats a l’equip. Així, els efectius comissionats podran percebre les retribucions corresponents i se’ls imputarà l’antiguitat assolida amb el Grup de Treball. Des de la nostra organització ens alegra que es modifiqui aquest punt tot i que ens agradaria que fos des del primer dia. A més demanem que es tingui establert el que s’haurà de fer en cas que la investigació en un inici no estigui dins dels tres mesos de durada i després es perllongui. En aquest cas considerem que l’agent ha de constar comissionat des del primer dia.
  • Vacances
La CGIC ha donat les instruccions oportunes per tal que totes les unitats de la DIC tinguin l’obligació de garantir un 70% de presència mínima en els períodes d’estiu, i que les que ho sol·licitin, puguin arribar a un 60% en cas de no estar afectades pel pla d’estiu. En aquest punt, des del SAP-FEPOL fem les següents consideracions. Tot i que des de la comissaria s’hagin donat les instruccions creiem que el que s’hauria d’haver fet es modificar la instrucció. El fet de no publicar-ho fa que l’efectivitat d’aquestes reunions quedi en entredit al donar la sensació que no es compleixen els punts acordats. Per una altra banda al SAP-FEPOL reivindiquem que aquestes modificacions tant de les vacances, com de qualsevol altre tema que es tracti, ha de ser extensiu per a totes les unitats d’investigació bàsica, ja que donada la seva dependència de la comissaria territorial són les grans oblidades del cos i de l’especialitat, sent la primera línia en la majoria de les investigacions. Aquestes unitats es mereixen les mateixes condicions de treball que les seves homologues de nivells superiors i hores d’ara estan treballant sense els mateixos recursos ni reconeixement. Aquests són els punts tractats el dia d’avui. Per a més informació podeu contactar amb els delegats del SAP-FEPOL de la vostra zona o trucar al secretari de l’especialitat d’investigació Emili MENCÍA al telèfon 669135250. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-11/2020 
DATA:10 de Febrer de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto