PONENT, COMUNICATS 
Reunió Regional de la RP de Ponent de 24 de març 
Resum dels punts tractats a la darrera reunió entre comandaments, serveis d'administració i sindicats. Per més informació podeu posar-vos en contacte amb els nostres delegats 
 
Lleida, 26 de març del 2021.-
En data 24 de març  ha tingut lloc la darrera de les reunions que de manera periòdica es fan entre els representants sindicals i el cap regional de Ponent. En aquest document us traslladem dels punts més rellevants tractats.
 • Covid-19.
Des de l’última reunió regional fins al dia de la data, a la Regió hi ha hagut 50 positius més entre els agents. Des de l’inici de la pandèmia, a la Regió hi ha hagut 110 positius. Actualment hi ha 12 agents sensibles que no treballen, 8 confinats, 2 positius, 1 pendent de resultat i 5 en quarantena. En relació a les actes de denúncia, des de l’inici de la pandèmia s’han aixecat 7080 actes sobre 8086 fets a la Regió, de les quals 4827 han estat aixecades per CME i 2253 per part Guàrdia Urbana i Policies Locals. En relació a les mascaretes per efectius de trànsit, com a norma es reparteixen dues mascaretes FFP2 cada setmana per agent. No obstant si la necessitat per agent és de més mascaretes no hi ha problema en lliurar-ne més. Pel què fa a les vacunes, des de febrer s’han vacunat 443 agents de menys de 56 anys. Des de Salut van crear un enllaç per sol·licitar dia i hora per vacunar-se. En el dia de la data es té coneixement que s’està començant a vacunar al personal major de 55 anys. En relació al tractament de detinguts amb Covid, aquests no accedeixen a l’ACD de la comissaria de Lleida. Sempre es valora la detenció, però si és el cas, la custòdia es realitza al mòdul de  l’Hospital Arnau de Vilanova. Es té coneixement que dites garjoles no reuneixen les condicions de l’ACD de comissaria, però és més beneficiós per la salut fer la custòdia a l’Arnau que a la ACD. Com a protocol en tema detinguts, només se’n posa un per garjola. Durant els aldarulls sorgits per la detenció Pablo Hasel, es van portar detinguts a les dependències de Guàrdia Urbana de Lleida i també a altres comissaries de la regió.
 • Seguretat Comissaries.
Fa 1 any es va crear un servei de seguretat corporativa de comissaries a nivell de tot el cos,  Realitzaran un informe de millores i serà tramitat a Infraestructures i al Departament Interior. Després dels fets a la comissaria de Vic, s’ha fet un Grup de Comissió de Infraestructures. Realitzaran informes de seguretat individuals per comissaries, donat que no totes les comissaries tenen les mateixes necessitats de seguretat. Com a millores serien vidres de qualitat superior, anticops i/o lames com les que hi ha a la comissaria de Lleida, que en un moment donat de llançament de pedres es puguin tancar. Actualment hi ha 19 comissaries en prioritat màxima. Des del SAP-FEPOL recordem que el passat 1 de març ja vam presentar un projecte de millora de totes les dependències policials, el qual fins i tot ha estat presentat a Prefectura en una reunió mantinguda. Per nosaltres és una prioritat absoluta millorar la seguretat de totes les dependències policials. En relació a l’hangar nou mòdul de l’Hospital Arnau de Vilanova, se’ns comunica que no es va pensar fer un hangar per carregar i descarregar detinguts. En principi és un edifici nou sols per tractar malalts Covid i no per consultes externes. S’ha parlat amb el Cap de seguretat de l’Hospital Arnau i amb Infraestructures per si fos necessari realitzar un hangar. En quan a les portes d’accés dels pàrquings posteriors del recinte a l’interior de les dependències de les comissaries, s’ha traslladat la demanda a l’enginyer tècnic. De totes maneres emplacen als caps de les comissaries per fer la sol·licitud si és necessari.
 • Material de seguretat i formació.
Actualment totes les comissaries de la Regió tenen cascos i escuts i tan sols la Comissaria de Lleida, a més de cascos i escuts, també disposa de defenses llargues. No obstant hi ha aprovada una licitació per la compra de material d’ordre públic, que serà repartit de la següent manera:
 • Per a les Comissaries de Districte, 7 cascos, 7 defenses llargues i 4 escuts. Per a les ABP 15 cascos, 15 defenses llargues i 7 escuts. Per a la Comissaria Regional, 30 cascos, 30 defenses llargues i 15 escuts.
Ens comenten, que mentre no es faci la compra del nou material d’ordre públic, el material de què sí es disposa, serà repartit entre les 22 comissaries amb més risc. A Ponent és possible que es reparteixi a la Comissaria de Cervera i el criteri seria per la llunyania amb la resta de comissaries. També se’ns informa que es realitzarà formació bàsica en ordre públic i no tan sols a Mossos d’Esquadra, sinó també a Policies Locals que ho hagin demanat.
 • Parc mòbil.
Aquest any està previst l’arribada de 382 vehicles nous per substituir als que se’ls acaba el rènting.
 • Comissaria de Lleida
Ens comenten que el tema Covid no afecta al projecte inicial. Es realitzaran nous locutoris d’OAC, tres amb llum i ventilació natural i quatre amb llum i ventilació mecànica. Actualment a la Comissaria de Lleida hi ha quatre despatxos d’OAC amb llum i ventilació natural i un locutori fosc. Les parets dels nous locutoris d’OAC amb llum i ventilació mecànica seran de vidre i seran utilitzats per agafar declaracions. En quan a l’antiga Sala de Comanament serà el nou despatx per la Unitat d’Informació. Respecte la porta d’accés a la  ens comenten que s’ha canviat a principis d’any i que es dóna per finalitzat el problema. En relació al vestidor femení son conscients de la manca d’espai. Es farà petició d’ampliació d’aquest a l’igual que els de les altres comissaries amb el mateix problema. En quan a les companyes que disposen de taquilles més petites, ara mateix no saben on podrien ubicar altres taquilles per tenir més espai.
 • Comissaria de Tàrrega.
Se’ns comunica que a finals del 2020 es va elevar a la CSUCOT l’ampliació del vestidor femení. Ens comenten que ja s’han instal·lat botoneres amb codi de numeració per accedir a l’interior del pàrquing exterior del recinte i també per accedir al pàrquing interior de la comissaria.
Igual que s’ha fet a Tàrrega s’ha instal·lat botonera per accedir a l’interior del pàrquing del recinte. Actualment encara hi ha problemes amb l’obertura de sortida de dita tanca, però ja han trobat l’avaria i properament serà solucionada. Respecte els problemes del sistema de ventilació ens comenten que han substituït la bomba de circulació i caldera de gas. En principi el problema està resolt.
Igual que Tàrrega s’ha elevat a la CSUCOT la necessitat d’ampliar els vestidors femenins.
Després que SAP-FEPOL reclamés la instal·lació de mòduls, CSUCOT ho va elevar a Infraestructures, que és qui ho ha d’aprovar. Aniran sis mòduls, tres de planta  baixa i tres superior, en total uns 79,5m2. També es realitzaran una sèrie d’obres a la comissaria existent, com unificar en un els vestidors d’homes i dones. També s’obrirà una porta al final de passadís per accedir a la zona dels mòduls. Així mateix, la nostra organització sindical segueix denunciant l’estat d’aquestes dependències, motiu pel qual el passat dimecres Inspecció de Treball es va presentar en aquestes dependències per elaborar el seu propi informe. En relació a la comissaria nova ens comenten que segueix el seu curs, tot i que reconeixen que com a conseqüència del Covid s’ha endarrerit fins el 2024.
En relació a la finestra del menjador s’ha traslladat la demanda a l’enginyer tècnic. De totes maneres emplacen als caps de les comissaries per fer la sol·licitud si és necessitat. En quan al porter automàtic d’OAC d’Artesa de Segre ens informen que l’Alcalde de la població ja té un pressupost per la seva col·locació i estan a l’espera d’un altre pressupost. Quan posin el porter automàtic l’ubicaran al passadís.
 • Borges Blanques.
Respecte el fred a la comissaria i a la zona de les garjoles s’han fet diversos ajustos i s’ha posat un aparell de climatització a la zona de custòdia. En quan a les dependències s’ha fet sanejament de les bombes i ajustos en la domòtica. La porta d’accés a la comissaria ja està reparada i properament, possiblement en el mateix dia de la data, es traurà el pany del hall per accedir a l’interior  de comissaria.
 • Trànsit.
Ens comenten que els brífings de trànsit es deixaran de fer en dita sala i es faran on ho fan els agents de seguretat ciutadana. De totes maneres i mentre no vagin a la sala de brífings general, des d’Administració i el delegat de trànsit del SAP-FEPOL van enretirar una prestatgeria i es va obrir una porta que restava obstaculitzada que permet una millor ventilació.
 • Regió Policial.
Respecte el correu corporatiu per a tots els efectius de la Regió ens comenten que era un tema que ja s’havia plantejat fa temps com a eina de treball. Estudiaran un protocol d’utilització d’aquest sistema per tot el cos. En quan a la neteja de vehicles i comissaries ens comenten que està igual que l’any passat. S’ha canviat d’empresa de neteja de vehicles en les comissaries petites. Sobre els problemes amb les tauletes ens comenten que només tenen constància de problemes a la Comissaria de Lleida, tot i que faran un seguiment del funcionament d’aquestes a tota la regió. Ens comenten també, que s’adquiriran 64 noves tauletes. Actualment n’hi ha 78 a la regió. El resultat dels aldarulls post detenció Pablo Hasel ha estat el d’un sotsinspector amb fractura de peroné patida en el transcurs d’una detenció i les lesions d’un agent amb un braç i dos dits trencats al caure sol en voler agafar un individu. Pel què fa als danys a vehicles ens comenten que hi ha hagut dos vidres de portes trencats, diversos retrovisors trencats, un faldó trencat, un pas de roda trencat, pintura a diversos vehicles, dos llunetes esquerdades i diversos cops i rascades. S’ha presentat una queixa al Cap del parc de Bombers per l’actitud d’aquests en l’empresonament de Pablo Hasel. Se’ns confirma que la Directora del Centre Penitenciari ha realitzat una queixa davant la Fiscalia i s’ha citat al Cap del parc per donar explicacions dels fets.
Ens comenten que la formació en hores de treball és obligatòria i la que es fa en setmana de festa és voluntària anar-la a fer. Els efectius en pràctiques haurien d’acabar les pràctiques en el lloc on estan destinats actualment. Si fos així, continuarien al mateix lloc. El cobrament del dispositiu escó el percebran tots els efectius que aquell dia van treballar, en un dels tres torns, tant si estaven relacionats amb eleccions com no. En relació a les segones activitats, la idea és que en les especialitats es continuï al mateix lloc. S’estan buscant llocs adients per a segones activitats, però ens remeten a la Comissió Permanent de Segona Activitat (COPSA). A la regió actualment hi ha un efectiu de l’escala intermèdia en segona activitat.
 • Vestuari i mobiliari.
Malgrat s’ha tornat a insistir, ens informen que als efectius d’UI no els correspon fundes exteriors per l’armilla antibales. Ens emplacen a exposar-ho al Comitè de Salut i Seguretat Laboral (CSSL). No hi ha més novetats respecte la nova uniformitat del que ja es sabia. És a dir cap a finals del 2021, principis del 2022. En relació a les cadires ens informen que cada any es fan dues comandes. Al primer semestre de l’any 2020 es van demanar 33 cadires fixes i 73 cadires amb rodes. Al segon semestre 5 fixes i 5 amb rodes. En el primer semestre del 2021 s’han demanat 22 fixes i 13 amb rodes. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-58/2021 
DATA:26 de Març de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies