METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
SAP-FEPOL reclama recuperar les jornades de formació a l'ACD de Barcelona en l'arribada de nous efectius 
Fins fa ben poc, l'ACD de Barcelona donava la benvinguda i formava a aquells efectius que, davant d'una nova roda, arribaven nous a aquesta destinació. Aquesta "formació" ara l'han de realitzar els agents més veterans la qual cosa ni els correspont fer-ho i entorpeix el correcte desenvolupament del servei. 
 
Barcelona, 11 d'octubre del 2022.-
 
A la Regió Policial Metropolitana de Barcelona s’ha tingut per l’especificitat del servei, la bona costum de donar la benvinguda i fer un mínim de formació, a aquells efectius policials del cos de mossos d’esquadra que, després d’un canvi de roda, han arribat a l’Àrea de Custòdia de persones Detingudes (ACD) de la Comissaria de Les Corts.

En aquesta formació, la mateixa Àrea (en una o dues jornades de treball) donava a conèixer quines eren les característiques específiques del servei, així com donava una mínima formació bàsica que permetien poder iniciar el servei als efectius vinguts, amb un mínim de qualitat.

No obstant, des de la Secció Sindical de la RPMB del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem tingut coneixement que aquesta formació ha deixat de fer-se. És més, hem tingut coneixement que son els efectius policials més veterans dels respectius escamots, els qui (durant el torn ordinari i per tant mentre s’està treballant) han d’ensenyar als nous efectius com funciona el servei.

Des de la nostra organització sindical considerem que qui ha de tenir la responsabilitat de formar als nous efectius, no han ser els més veterans i veteranes. Des del SAP-FEPOL considerem que aquesta formació no ha d’entorpir el servei ordinari de l’ACD ja que, tot plegat, provoca retards que caldria evitar pel correcte funcionament d’aquesta destinació.

Per tots els motius esmentats, des del SAP-FEPOL (en un escrit presentat avui) hem instat a la Subdirecció General de Recursos Humans, a la Comissaria Superior de Coordinació Territorial i a la Regió Policial Metropolitana de Barcelona que es facin les gestions oportunes per tal que es recuperin aquestes jornades de formació que fins recentment s’han vingut realitzant als efectius policials nouvinguts a l’ACD de Barcelona i que tant profitoses han suposat per al servei policial d’aquesta destinació.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-88/2022 
DATA:11 de Octubre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies