GIRONA, COMUNICATS 
Reunió Regional de la RP Girona de 15 de novembre del 2022 
Resum de les qüestions plantejades per la nostra organització sindical a la reunió regional de Girona.  
 
Girona, 22 de novembre del 2022.-.-
 
El passat 15 de novembre de 2022 ha tingut lloc la reunió regional entre les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra amb els caps de la regió de Girona i els responsables de l’administració de la regió. Els punts més rellevants tractats a la reunió han estat els següents:

Primer.- Parc mòbil RPG
Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) fa temps que venim denunciant la greu manca de vehicles a la Regió Policial de Girona, i les deficiències que tenen molts d’ells. A aquest efecte ens responen:
 
 • Les responsables d’Administració ens informen que el vehicle de TER200 no es va reparar en la seva totalitat, perquè des de l’ABP el volien recuperar per fer-lo servir. Ara és a taller per reparació.
 • Neteja vehicles ABP Blanes. A les Caps d’Administració no els hi consta cap incidència sobre la neteja dels vehicles d’aquesta comissaria. Els vehicles es porten a netejar a Girona, ja que pel 2022 no es va poder fer un contracte amb una empresa propera. Pel 2023 ja estan tancant un contracte amb una empresa de Calella.
 • Manca de vehicles no logotipats. Les responsables d’Administració i els Caps de la regió van llençar, una vegada més, pilota fora, informant que ells gestionen els vehicles que tenen i que no poden fer res perquè els n’arribin més. Ens informen que a la regió hi ha sis (6) vehicles judicialitzats.
 • Respecte el parc mòbil ARRO, de les quinze furgonetes d’ARRO n’hi havia quatre al taller. Una s’acaba de recuperar, dues estan pendents d’autorització de reparació i l’altre va entrar fa pocs dies. Les responsables d’administració informen que estan intentant desencallar la situació per agilitzar les reparacions.
 • Ara mateix hi ha dos vehicles d’USC cedits a trànsit, ja que tenen una greu manca de vehicles, amb l’agreujant que la licitació de compra de nous vehicles logotipats (entre ells els de trànsit) va quedar desert. S’està a l’espera que es resolgui la nova licitació.
 • Les responsables d’administració ens informen que a causa de les mancances de vehicles que hi ha a la regió, les reparacions estètiques de vehicles, xapa i pintura, pràcticament no es fa cap.
 
Segon.- ARRO Girona
Des Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) s’han denunciat diverses mancances de l’edifici, del servei i dels vehicles.
 
 • Les responsables d’administració ens informen que els vinils per les cinc dutxes ja estan demanats. No obstant no arribaran fins el 2023.
 • Les responsables d’administració ens informen que la reparació de la canalització ja ha estat feta i que s’han substituït les plaques del sostre del despatx. Qualsevol que passi pel despatx de suport de l’ARRO podrà comprovar que les plaques no han estat substituïdes, ja que aquestes tenen clares marques dels aiguats.
 • Referent al sostre d’uralita, les responsables d'administració informen que si no s’ha de fer cap actuació no és perillós. En cas d’haver de fer qualsevol actuació llavors sí que ho ha de fer una empresa especialitzada, ja que es podrien provocar problemes com és el de la pols que es pogués generar de les uralites.
 • Les responsables d'administració informen que (segons informen els tècnics) el mur exterior no té perill de caure. Aquest mateix any s’ha d’executar la reparació. Més de nou mesos amb el mur exterior malmès. Increïble tot plegat.

 • La ubicació de les armes als vehicles de l’ARRO, les fundes de les armes, la subjecció de les armilles als vehicles està passat a la Comissaria General Tècnica per solucionar-ho. Es vol fer un prototip de distribució de materials als vehicles per tal que sigui homogeni per q totes les furgonetes.

 • Respecte al servei del 22 d’octubre a Barcelona, ens informen que a part de l’equip de Girona, els de Barcelona també van perllongar i que a la tarda va canviar la valoració de la perillositat per això van decidir que es perllongués el servei. Al ser un perllongament entenen que no corresponen hores extraordinàries.
 
Tercer.- ABP Girona
Respecte la Comissaria de Vista Alegre, des del SAP-FEPOL hem denunciat les següents mancances:
 
 • Portes ACD. Les responsables d’administració ens informen que s’han fet diverses actuacions abans de les fires. La petició de clau única està en marxa. El mateix dia de la reunió anava una empresa per fer un pressupost per canviar els panys exteriors amb tres ancoratges. Igualment, des de la instal·lació dels passadors, s’informa que el sistema és molt segur i s’ha traslladat a Infraestructures perquè el valori i decideixi si és necessària o no, el canvi a panys de tres ancoratges.
La col·locació del tirador arrodonit també s’està valorant per la seva instal·lació.

 • Renovació de cortines. Les responsables d’administració de la regió ens informen que les cortines que es van renovar són d’un expedient de contractació del 2021. Va ser llavors quan es van mirar les cortines que no estaven en condicions. Al 2023 es farà una nova licitació i es tornaran a mirar les cortines que no estan en condicions perquè siguin substituïdes. Paral·lelament des d'Administració de la regió han disposat de pressupost per anar substituint diverses cortines, no només a la comissaria de Vista Alegre, si no a tota la regió.
 • Les responsables administració ens informen que no han rebut cap petició per un lloc de col·locació de les armilles al vestidor de les dones. Ens informen que ja han col·locat un segon penjador (tipus burra) per a la col·locació de les armilles.
  Les responsables d’administració informen que si des de les comissaries els informen d’aquestes mancances, sempre que sigui possible es trobarà una solució.

 • Les responsables d’administració ens informen que no disposen de pressupost per reparar el terra del menjador de la comissaria i que es faran al 2023.

 • Les responsables d’administració ens informen que el servei de neteja és de dilluns a dissabte a totes les comissaries i que Vista Alegre és una de les que el diumenge també té servei de neteja a alguns punts i que el menjador és un d’ells. Aquest servei de neteja de diumenge finalitzarà el 31 de desembre del 2022, ja que és una mesura extraordinària des de la pandèmia.

Quart.- CD Banyoles
Des del SAP-FEPOL s’ha denunciat que la “no instal·lació” del intèrfon era un problema de seguretat a la recepció de la comissaria. A aquest efecte ens informen que el mes de juliol, Infraestructures va declinar aquesta instal·lació per manca de confidencialitat.

No obstant, després d’argumentar (tal i com va denunciar SAP-FEPOL) que precisament que no hi hagi un intèrfon (amb la manca de sala d’espera) està provocant que els ciutadans han de pujar tant el to de la veu, la qual cosa provoca una greu manca de confidencialitat.

És per això que finalment el tema torna a estar a infraestructures per la seva instal·lació de l’intèrfon.

Respecte les  tanques perimetrals ens informen que està pendent de pressupostar-ho.

Cinquè.- Comissaria l’Escala.
Des del SAP-FEPOL portem anys denunciant la manca de les tanques a la comissaria. Les responsables d’administració ens informen que aquesta qüestió està definida des del juny, que ja tenen el pressupost de l’empresa proveïdora i que resta pendent que, des d’Infraestructures aprovin el pressupost per la instal·lació que podria ser aquest mateix 2022.

Les responsables administració ens informen que no els ha arribat incidència del mal funcionament de la porta del tancament de darrere de la comissaria. En ell mes d’agost es va instal·lar el pany elèctric.

Sisè.- Teulada ABP la Bisbal.
Les responsables d’administració ens informen que a causa dels aiguats i pedregada va quedar malmès la teulada de la comissaria. El 13 de setembre, el pèrit ja tenia els pressupostos de reparació i estan pendents de la valoració definitiva del pèrit per iniciar la reparació.

Setè.- Comissaria de la Jonquera
Les responsables d’administració ens informen que les obres continuen el seu curs i que la data prevista de finalització de l’obra continua sent finals del 2023.

Vuitè.- Guàrdies regionals investigació
Des del SAP-FEPOL es ve demanat que ens deixin participar en el sistema de guàrdies regionals d’investigació per garantir els drets dels treballadors.

Tot i que no ens deixen participar ens han informat que el nou sistema de guàrdies està garantit que els agents i els caporals faran dues guàrdies a l’any. Als mesos de febrer, març abril i potser al maig, els quatre efectius que faran les guàrdies, seran agents i la resta de mesos seran un caporal i tres agents. Mentrestant no hi hagi un caporal hi haurà un sergent de referència.

Novè.- Sala de Reus
Fa mesos (i anys també) que des del SAP-FEPOL es ve denunciant que el sistema de la Sala de Reus és un fracàs per la manca de recursos que tenen. Aquest fracàs fa que hi hagi una manca de seguretat de les patrulles i una saturació dels operadors, ja que ni tant sols  es pot ni comunicar.

Amb el tancament de la Sala Girona tothom ha sortit perdent: manca de seguretat de les patrulles, la qualitat  baixa dels serveis i la percepció de la ciutadania sobre la seguretat pública.

Els Caps de la Regió ens informen que han denunciat el mal funcionament reiteradament i ens informen que, sobre si els rumors respecte que es podria tornar a obrir la Sala de Girona es confirmessin, des de la regió no hi hauria cap inconvenient (sempre que es doti de recursos suficients).

Desè.- Grup 200 Sant Feliu de Guíxols
Els Caps de la regió ens informen que es va proposar un canvi d’horari del grup 200 per qüestions operatives. Després que SAP-FEPOL denunciés la il·legalitat de l’horari que pretenien posar es van fer gestions amb Subdirecció i finalment, no es va permetre l’aplicació d’aquest horari.

No obstant, enlloc de tornar al Q3 que anteriorment s’estava realitzant,  la resposta ha estat la de tancar el Grup 200 i demanar nous voluntaris per aquest grup.

Onzè.- Torns voluntaris de nit.
A la regió hi va haver cent trenta-tres peticions i únicament vint-i-tres han estat acceptades. La valoració de la CSUCOC és que ha estat un fracàs.

Dotzè.- Comissaria Santa Coloma de Farners
Els Caps de la Regió ens informen que no saben quan s’ocuparan les places de Cap de torn a Santa Coloma de Farners les quals encara resta pendent que, a nivell organitzatiu, el Cos cobreixi aquestes places.

Tretzè.- Policia Científica.
Els Caps de la regió ens informen que no saben com es farà la reestructuració de la policia científica i que aquesta hauria d’estar contemplada al nou decret d’estructura del CME que està previst que s’aprovi al gener-febrer del 2023.

Catorzè.- Tasques 2a activitat
Des del SAP-FEPOL s’ha vingut denunciant que hi ha agents i caporals en 2a activitat als qui se’ls obliga a fer tasques que són operatives. Els Caps de la regió ens informen que es remeten al que indica el decret i que si creiem que hi ha alguna persona que està fent tasques que no li pertoca que ho fem saber i que miraran si poden o no fer aquestes tasques.

Aquestes han estat les qüestions tractades en aquesta reunió. Per ampliar la informació podeu posar-vos en contacte amb els nostres delegats i alliberats.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-195/2022 
DATA:22 de Novembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies