METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
Les denúncies per internet entren en conflicte directe amb la cita prèvia 
Des de fa ja molts anys, el Departament d’Interior dona la possibilitat a les víctimes d’un delicte de poder tramitar les seves pròpies denúncies a través d’internet. Aquesta circumstància, que en el seu inici va poder ser una eina útil per la ciutadania, a hores d’ara s´ha convertit en un servei que genera disfuncions en el dia a dia de les ABP.  
 
Barcelona, 16 de novembre de 2022-.
 
Sovint es presenten a les dependències policials dos denunciants que arriben a l’hora. Un/a d’ells/es ha estat citat/da aquella hora concreta per cita prèvia, i l’altre arriba en aquell moment amb una denúncia per internet que li donaria preferència respecte a la resta. En aquell moment es genera un conflicte respecte a l’ordre d’atenció: qui té preferència de les dues persones?
A més, hem d’afegir que, a efectes pràctics, la denúncia per internet no fa que la seva gestió faciliti la feina al company/a que la recepciona a l’OAC, que ha de complimentar-la gairebé de la mateixa manera que una denúncia presencial ordinària.
Això finalment és una circumstància que genera malestar. D’una banda, al ciutadà/na, que no veu complertes les seves expectatives i triga molta estona per fer aquest tràmit mentre ha d’esperar a la sala, i, d’altra banda, als companys/es que es troben realitzant el servei a la porta de l’ABP i a la OAC.
És per aquest motiu que SAP-FEPOL ha adreçat un escrit a la SGRH sol·licitant que s’elimini totalment, i d’una vegada per totes, la denúncia per internet  (tal com està dimensionada ara mateix) i que es faci una reestructuració per tal que sigui més àgil i eficaç.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-92 
DATA:16 de Novembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies