METROPOLITANA BARCELONA, COMUNICATS 
Reunió Regional de la RPM Barcelona de 10 de maig del 2023  
Amb aquest comunicat us exposem els punts que des de la nostra organització sindical he. portat a la darrera reunió entre lesCaps de la Regió, els serveis d'administració regional i demés sindicats 
 
Barcelona, 15 de maig del 2023.-
 
Avui s’ha celebrat la reunió regional entre els Comandaments regionals de la RPMB, els serveis d’administració regional i les organitzacions sindicals. Aquests són els punts principals tractats a la reunió:

Primer.- Nou decret d’estructuració de la Direcció General de Policia, afectació a la RPBM i dates del seu desenvolupament.
El passat dijous al Parlament de Catalunya es va debatre i votar la creació  pròximament  d’una taula de treball per tal de modificar, millorar o fer partícips a més actors en la seva redacció, es desconeix com pot afectar aquesta situació a la nostra regió policial.  Actualment, es té la previsió d’implementar el nou decret, però a l’espera de la taula de treball  del Parlament de Catalunya, per evitar tornar enrere i haver de desfer les modificacions.

Segon.- SRC.
Exposem la problemàtica i càrrega de treball que suposen els operatius especials com per exemple els d’estiu d’oci nocturn. Sol·licitem la possibilitat d’oferir hores extres (dos efectius destinats a gestionar únicament els dispositius), sense carregar de forma extraordinària els operadors del servei ordinari. Ho eleven per tal d’intentar aplicar en funció de les hores que tinguin disponibles per a la Regió. Es preveu un canvi d’ubicació de la SRC, però no a curt termini.

Tercer.- ACD.
Ens informen que la  propera roda de l’ACD es realitzarà en dos torns com també es va fer a finals de l’any passat.  Els caporals realitzen el canvi el dia 10 de maig amb un dèficit de dos sergents als escamots, la qual cosa farà que hagin de dur a terme tasques de cap de torn i les dificultats que comportarà demanar permisos, moviments per cobrir les vacances, baixes, etc. ens informen que tenen un dèficit de trenta caporals a tota la regió. Les dates aproximades pels moviments dels agents seran segona o tercera setmana de maig (primer torn) i principis/mitjans de juny (segon torn).

Recordar que el temps d’estada a la roda d’ARIC és de sis mesos aproximadament, l’anterior roda com a conseqüència del concurs general va ser d’uns cinc mesos, també recordar que el temps d’estada ha de ser de treball efectiu (les vacances i els permisos computen com a temps treballat). 

Els efectius que realitzen la roda d’ ARIC, es troben en situació de plaça provisional o genèrica Barcelona, la nostra organització va presentar un escrit de millores per a tota l’àrea E-101/2022 el qual podeu demanar al vostre delegat o visualitzar a la web del SAP-FEPOL, igual que també una proposta per tal d’eliminar les places genèriques de Barcelona (actualment judicialitzat).

L’increment dels efectius d’URIV des del mes de febrer, a ajudat molt a reduir les càrregues de treball millorant les condicions laborals. Tornem a insistir en l’acord que la nostra organització va arribar amb els caps de la Regió i d’ARIC per facilitar la sortida del 25% dels efectius més antics  d’URIA i URIV cada vegada que hi hagi una roda de les custòdies, garantint així un màxim de dos anys d’estada obligada. També ho sol·licitem pels caporals.

Quart.- ASTMET.
Com hem dit al primer punt, pendent del Nou decret d’estructuració de la DGP. Nova ubicació?, es desconeix de moment, però no es preveu cap moviment fins primer o segon semestre de 2024.

Cinquè.- Galeria de tir Sants-Montjuïc.
La nostra organització ha tingut coneixement de les disfuncions que podia patir la galeria de tir de l’ABP Sants-Montjuïc respecte a la seguretat i salut laboral dels seus usuaris (especialment els monitors de tir de l’ARRO, ja que són els que més hores ho pateixen).

Com a conseqüència, els nostres delegats i equip de Prevenció de Seguretat i Salut Laboral han elaborat un informe E-34, mitjançant el qual de moment s’ha aconseguit aturar l’activitat de la galeria de tir per ordre de la Cap de la RPMB, fins que es realitzin les oportunes mesures de contaminants a l’ambient i el correcte funcionament dels aparells de circulació i extracció de l’aire. Les pràctiques son importants, però és molt més important la salut dels treballadors.

Sisè.- Vestidors.
El proper mes d’agost està previst que s’incorporin els nous efectius en pràctiques de la 30a promoció, exposem la problemàtica que ens trobarem en algunes destinacions amb l’espai dels vestidors i la ubicació de les taquilles. Sol·licitem que es duguin a terme les actuacions necessàries per evitar aquest fet i puguin incorporar-se sense cap inconvenient.

Setè.- Efectius RPMB.
Informem que tenim dèficit d’efectius de l’escala bàsica i intermèdia a la regió de Barcelona, com per exemple a l’ABP Sants Montjuïc. Les dades que ens faciliten posen de manifest la voluntat de la Prefectura respecte a les necessitats del territori, i especialment la RPMB la qual actualment disposa de dos mil sis-cents deu (2610) efectius, mentre l’any 2021 disposava de dos mil set-cents divuit (2718). Ens informen que tenim sis ABP per sota de la cobertura, amb un dèficit de trenta (30) caporals i deu (10) sergents. Només s’ha de donar un cop d’ull com estan els serveis d’USC o les unitats d’investigació de Barcelona.

Així és molt complicat disminuir els fets delictius de la ciutat per molta implicació i professionalitat que aporti el col·lectiu.

Vuitè.- Climatització.
Preguntem sobre les condicions de les Comissaries per pal·liar les temperatures que vàrem passar l’estiu passat a algunes destinacions. Ens informen que s’han executat algunes actuacions que milloraran el confort laboral, canvi i reparació d’equips de refrigeració, com per exemple a l’ACD i a l’edifici B de Les Corts. Les Comissaries que tinguin problemàtiques de temperatures ho intentaran resoldre amb altres aparells com “pingüins”. Davant de qualsevol vulneració de la normativa referent a temperatures, no dubteu a trucar al vostre delegat sindical.

Novè.- A la RPMB hi ha actualment trenta-quatre (34) agents en segona activitat, dels quals deu (10) es troben destinats a ARSE (Àrea Regional de Seguretat d’Edificis).

Desè.- Sol·licitem la possibilitat d’ús d’esprai de defensa per les Unitats de Seguretat Ciutadana, tal com consta l’annex de la instrucció 16/2013, la nostra organització sindical ja va presentar escrit de petició a la Subdirecció General de RRHH, amb resposta negativa. Manifesten que és una qüestió que s’hauria d’abordar des d’un àmbit més ampli que no pas una Regió Policial.

Aquestes han estat les principals qüestions tractades. Per a més informació, contacteu amb el vostre delegat o delegada sindical.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-90/2023 
DATA:15 de Maig de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies