ESCRITS, TRÀNSIT 
SAP-FEPOL reclama l'homolgació dels seients posteriors de les Xenon 
En un escrit adreçat avui a la SGRH, la nostra organització sindical ha denunciat que el seient giratori posterior de les xenon (malgrat té un cinturó de seguretat) no està autoritzat per al seu us durant el viatge. Per tant hem reclamat que, si s'utilitzen durant, es regularitzi aquesta situació amb les ITV i les companyies asseguradores  
 
Barcelona, 13 de juny del 2022.-
 
La plaça d’ocupant a les xenons, el seient giratori de la part del darrere, té instal·lat un cinturó de seguretat i això pot induir a error als especialistes provocant que viatgin a les furgonetes més de les dues persones que estan autoritzades segons la seva documentació. Aquest fet generaria que, en cas d’accident, pogués provocar problemes penals al conductor i manca de cobertura de l’assegurança.

Atesa la difícil situació en la qual es troba el nostre parc mòbil, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) li fem arribar aquesta denúncia després d’haver-la presentat també, davant la Divisió de Trànsit i la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat, tenint respostes inicialment positives, però, que no s’han traduït en fets. Cal afegir que som coneixedors que aquesta denúncia s’ha realitzat també, internament i jeràrquicament des de diferents ART amb el mateix resultat.

És per això que des del SAP-FEPOL (en un escrit adreçat a la Subdirecció General de Recursos Humans) hem sol·licitat, com ja s’ha fet en altres exercicis i amb altres furgonetes, que presentin les furgonetes a les estacions de la ITV per tal que facin les revisions i estudis pertinents i que facin constar la modificació en un certificat tècnic per a cada furgoneta. Tan fàcil com això, tan ràpid com això, tan econòmic com això...

Des del SAP-FEPOL, sobre aquest punt, hem demanat que se’ns corrobori per escrit que les asseguradores estan al cas d’aquestes modificacions quedant cobertes per la pòlissa de cada vehicle els ocupants de tots els seients que tinguin cinturó de seguretat com a element de seguretat.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-39/2022 
DATA:13 de Juny de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies