METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
Sis mesos després el GRM de Barcelona continua sense renovar el parc mòbil 
Després de gairebé sis mesos de la resposta de la SGRH al nostre escrit de desembre del 2018, hem reclamat que se'ns informi del passos que des d'ençà s'han fet 
 
Barcelona, 12 d'agost del 2019.-
En data de 19 de desembre del 2018, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) instava al Departament d’Interior a ampliar i renovar el parc mòbil del Grup Regional de Motos de Barcelona, ja que la majoria de les motocicletes tenien una antiguitat superior als 15 anys, alhora que cap d’elles disposava de dispositius ABS. De l’escrit presentat, la Subdirecció General de Recursos Humans (en resposta de 15 d’abril del 2019), a més de reconèixer que les motocicletes del Grup Regional de Motos de Barcelona “tenen un accés freqüent al taller mecànic per la seva reparació per diversos factors com l’elevat desgast i la seva antiguitat”, ens informava que el Departament preveia dur una renovació de la flota. Una renovació que segons la mateixa resposta es preveia dur-la de la següent manera:
  • Estudi previ sobre el model d’adquisició i gestió, per passar de la compra directa a l’adquisició per rènting, la qual cosa agilitzaria les futures reparacions/revisions mecàniques.
  • Adaptació de la flota de motocicletes a les noves tecnologies per passar a tenir una flota amb el 60% de motocicletes de combustió i un 40% per motocicletes elèctriques.
  • Renovació de forma progressiva amb dependència del moment en què el nou concurs de renovació de flota sigui aprovat.
Passat gairebé mig any de la resposta de l’Administració, des de la nostra organització sindical (i en tant que les necessitats que van motivar l’escrit de desembre del 2018 encara es mantenen) volem saber si s’ha fet algun avenç en la qüestió que ens ocupa. Havent reconegut l’Administració els problemes de parc mòbil que pateix el GRM, no entendríem que passat aquest temps, no s’hagués avançat en res. És per això que, des de la nostra organització sindical hem instat  a la Subdirecció General de Recursos Humans,amb un nou escrit presentat avui, que ens informi dels passos que, des del 15 d’abril del 2019 (data de la resposta) fins avui s’han fet en matèria de renovació del parc mòbil del Grup Regional de Motos de Barcelona, efectius del qual hem recordat que continuen conduint vehicles que no disposen de dispositius de seguretat com l’ABS. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-61/2019 
DATA:12 de Agost de 2019
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto