COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
Les mesures cautelars no poden servir per excloure un aspirant d’una oposició i del curs de formació 
El Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona obliga a l'Administració a acceptar de nou a la convocatòria i curs d'especialització d'investigació bàsica, a una persona membre del cos de mossos d'esquadra que havia estat expulsada per trobar-se relacionat en el marc d'una invstigació interna amb aplicació de mesures cautelars.  
 
Barcelona, 24 de febrer de 2022.-
 
A dia d’avui s’està realitzant a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya el curs de formació del procés que ha de servir per proveir els llocs de treball de l’especialitat d’investigació bàsica i avançada del cos de mossos d’esquadra.

Respecte aquest procés, el passat dijous 17 de març i a tres dies de començar el curs d’investigació bàsica, la Comissió de Valoració convocava d’urgència a les organitzacions sindicals per comunicar-nos, que a una de les persones aspirants se li denegaria (per decisió unilateral) l’accés a l’ISPC i per tant al curs.

La Comissió de Valoració justificava aquesta decisió en el fet que a aquesta persona se li havien aplicat mesures cautelars de suspensió de funcions i per aquest motiu, i sense tenir en compte els arguments del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), li prohibia assistir al curs d’especialització.

Davant d’aquesta situació, ràpidament els serveis jurídics de la nostra organització sindical van interposar demanda davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, ja que consideràvem que prohibir l’accés al curs d’especialització, vulnerava de manera flagrant tant el Decret de provisió de llocs de treball, com les pròpies bases de la convocatòria.

En resposta a les nostres demandes, el Jutjat Contenciós número 5 de Barcelona ha estat clar! No accepta el criteri de la Comissió de Valoració, estima els dels nostres serveis jurídics i obliga a l’Administració a acceptar de nou al nostre company, al curs d’especialització.

En una clara fonamentació jurídica, el Jutjat entén que l’exclusió del nostre company del curs d’investigació suposaria per ell, provocar-li uns “perjudicis de difícil reparació”, alhora que obligaria a l’Administració a fer “un procés selectiu i especialització ad hoc amb majors costos” en el cas que l’expedient del qual n’està essent objecte quedi finalment arxivat.

No és la primera vegada que, mitjançant una sentència judicial, SAP-FEPOL obliga a l’Administració a fer marxa enrere en la interpretació (errònia) d’unes mesures cautelars. Respectant la investigació interna i fins que una autoritat judicial no digui el contrari, tota persona (també les que son membres del cos de mossos d’esquadra) gaudeixen de la presumpció d’innocència.

Per tant, cal ser molt prudent en l’aplicació de mesures cautelars i en prohibir segons quines qüestions, com ha estat en aquest cas, el de poder fer una formació especialitzada. De no fer-se així, i a la vista de la disposició judicial manifestada pel propi Jutjat, ens permet manifestar que en el funcionament i en el criteri de la Comissió de Valoració, aquesta prudència ha brillat per la seva absència.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-30/2022 
DATA:24 de Febrer de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies