TERRES DE L'EBRE, ESCRITS 
Detectada presència de fongs i altes temperatures a la CD de l'Ametlla de Mar 
Les altes temperatures i les humitats que es produeixen en aquesta comissaria provoquen la presència de fongs, la qual cosa atempta contra la salut de les persones que treballen i visiten aquestes instal·lacions 
 
Tortosa, 30 de juliol del 2020.-
En data de 23 de juliol, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat davant la Sub-direcció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral la presència de fongs a la Comissaria de Districte de l'Ametlla de Mar.
En la visita feta en data de 21 de juliol del 2020 a les 12.00 hores per part dels delegats de SAP- FEPOL, es va poder comprovar presència de fongs , en els sostres de les zones de pas i diferents despatxos, tant de planta baixa com de planta pis. A més a més, en algun punt, fins i tot es generaven gotes d’aigua, provinents del sistema de calefacció i refrigeració situat al sostre. Aquestes gotes d’aigua, es generen degut al contrasts tèrmic, per la temperatura de rosada que es genera en la superfície del plafó de sostre.
A més a més, en la visita feta, es va comprovar que els vestidors no compleixen amb les temperatures que estableix el RD 486/1997 annex III punt 2a, on deixa clar que aquesta ha d'estar compresa sempre entre els 17  i els 27 graus. Cal recordar que amb l’actual pandèmia de la SARS-COV-2, és de vital importància mantenir en bon estat els sistemes de refrigeració, ventilació i higiene de les instal·lacions, tal i com estableix l’actual RDL 21/2020 de 9 de juny on hi consten les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisis sanitària originada per la Covid19. Per tant, tal i com s'especifica en l'article 7 s’hande garantir les renovacions d’aire amb les màximes garanties higièniques i eliminar la presencia de fongs, portadors de bactèries i altres components biològics, ja que així ho establix la normativa vigent. (30 m3/h/treballador i unes humitats que oscil·lin entre el 30 i 70%). Per tots els extrems esmentats, la nostra organització sindical ha exigit de forma immediata i davant l'actual situació de pandèmia, es resolguin els problemes de temperatures i humitats, causa principial de la presència de fongs. En cas contrari, SAP-FEPOL ja ha alertat que posarà en coneixement del Consorci d'Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-70/2020 
DATA:30 de Juliol de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies