COMUNICATS, TRÀNSIT 
Trànsit també vol que s’incrementi el seu nivell de l’especialitat 
Arran de la signatura del darrer Acord, l’especialitat de trànsit veu com novament no se la té en compte i per tant, exigeix al Departament que també s’incrementi el seu nivell, fins el Nivell 4  
 
Barcelona, 13 d'octubre del 2023.-
 
L’Acord del 2023 signat per USPAC, SPC, CAT i SEGCAT ha generat en algunes especialitats del cos de mossos d’esquadra, un sentiment de greuge comparatiu enorme. L’Acord de “millores”, a més de no solucionar els greus problemes que pateix l’especialitat d’investigació, ha provocat una qüestió que ja va ser advertida per SAP i SME en el transcurs de la negociació, ja que no reconeix, en la mateixa mesura a la resta d’especialitats (inclosa seguretat ciutadana).

I és que aquesta qüestió ha provocat la normal sensació de greuge comparatiu entre efectius policials de diferents especialitats i una d’elles és la de trànsit. Com pensa el Departament (havent signat aquest acord) incentivar els efectius de trànsit? Com pensa el Departament reconèixer una de les especialitats més específiques del cos de mossos d’esquadra?

Cal remarcar que l’especialitat de trànsit pateix  en gran mesura dels mateixos mals que pateix l’especialitat d’investigació. La mitjana d’edat dels efectius de trànsit és de les més elevades del cos de mossos d’esquadra. Els concursos d’accés a l’especialitat no s’omplen i les places lliures s’han de publicar en oferiments provisionals que, en funció del lloc, també queden desertes.

La disciplina de trànsit requereix un elevat nivell normatiu i formatiu. Requereix d’habilitats pròpies i d’una exigència disciplinària plena, en conjunció amb un alt grau de perillositat i penositat laboral. I tot plegat amb una escassa conciliació de la vida laboral amb la familiar.

Per tot plegat, des del SAP i des de l’SME considerem necessari iniciar els tràmits que permetin eliminar els greuges comparatius entre especialitats del cos de mossos d’esquadra i per tant que s’incrementi fins el nivell 4, el nivell de l’especialitat de trànsit.

Han de ser els responsables que han generat aquesta situació de greuge comparatiu, els qui posin solució a la situació kafkiana que s’ha creat. No sabem quines explicacions hauran rebut els afiliats i les afiliades de trànsit d'USPAC, SPC, CAT i SEGCAT (si és que n’han rebut alguna) però son aquestes organitzacions (junt amb el Departament) les úniques  responsables del sentiment de greuge que han patit.

Des del SAP i des de l’SME seguirem treballant per al reconeixement de totes les persones membres del cos de mossos d’esquadra (de totes sense excepció). La fórmula plantejada en la primera fase de la negociació era la correcta i així seguirem defensant-ho, en la negociació que es reprendrà el proper 23 d’octubre del 2023.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-176 Transit tambe vol el nivell 4 
DATA:13 de Octubre de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies