COMUNICATS, TRÀNSIT 
Les intencions amb VECTOR i GRD poden deixar tocades de mort a aquestes especialitats 
Per les informacions que ens arriben tot sembla indicar que VECTOR i GRD hauran d'assumir (amb la mateixa plantilla) un increment de les seves funcions. Des de la nostra organització sindical seguim esperant informacions oficials les quals fa més d'un any que reclamem 
 
Barcelona, 13 de març del 2023.-
 
Des que se’ns informés a les organitzacions del projecte sobre el nou Decret d’Estructura del cos de mossos d’esquadra, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha demanat tenir accés a la totalitat del seu contingut. Creiem que la transparència sota la qual s’ha d’actuar respecte aquesta qüestió ha de ser màxima. No obstant, l’opacitat i l’hermetisme que estem observant (especialment amb l’especialitat de trànsit) és, si més no preocupant.

En aquest sentit, els especialistes amb responsabilitats de VECTOR o de GRD ja fa anys que, a més d’estar sotmesos a pressions contínues per part d’alguns Caps d’ART, reben notícies (o desinformacions interessades) sobre quin ha de ser el seu futur. Aquesta situació incerta està provocant una fuita constant d’especialistes, que no afavoreix en res els interessos del cos de mossos d’esquadra.

Avui, la Secció sindical de Trànsit del SAP-FEPOL ha tingut coneixement del que creiem que seran les intencions de la Comissaria General amb els pocs VECTORS i GRD que queden. I és que segons sembla, a més de totes les funcions que estan desenvolupant actualment, hi ha la pretensió d’atribuir-los-hi funcions que fins ara estaven resolent amb una professionalitat absoluta les Oficines d’Atenció al Ciutadà.

Exactament, la intenció és que els VECTORS i els GRD assumeixin la instrucció de diligències amb persones detingudes i la investigació de (1) delictes de lesions i homicidis per imprudència, (2) delictes contra la seguretat viària, (3) vehicles escapolits (omissió del deure de socors i abandonament), (3) delictes de falsedat documental i (4) delictes contra els drets de les persones treballadores.

Aquestes intencions suposaran un increment de la càrrega de treball per a una dotació de plantilla que, pel número actual d’especialistes, ja no pot assumir més funcions i responsabilitats, amb la qual cosa se la forçarà a assumir una sobrecàrrega que deixarà als VECTORS i als GRD tocats de mort.

A més, son altres informacions de canvis de jornada, canvis de dependències orgànica, àmbit d’actuació geogràfic, manca de material i deficiències en la formació que interpel·len a la Comissaria General de Mobilitat a actuar amb la màxima de les transparències si no volen que la situació dins d’aquestes especialitats acabi per complicar-se encara més.

I és que, si parlem de transparència, la nostra organització sindical porta més d’un any rere una informació que ens arriba per canals no oficials i que considerem imprescindible tractar amb responsabilitat, seny i transparència. Uns canvis, de la importància i rellevància, com els que es plantegen necessiten de l’opinió i la participació d’aquells que treballen a peu de carretera.

Per tot plegat, la Secció Sindical de Trànsit del SAP-FEPOL resta oberta al diàleg i queda a disposició de qui pertoqui (Comissaria General o Prefectura) per rebre les informacions de manera directa, saber quines son les intencions reals amb l’especialitat i proposar aquelles qüestions que es considerin en benefici d’uns i d’unes especialistes (GRD i VECTOR) que en cap cas ens podem permetre el luxe de deixar perdre.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-43/2023 
DATA:13 de Març de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies