METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
Els canvis de destinacions en els concursos generals no poden incrementar les hores de romanent 
La nostra organització sindical ha denunciat davant la SGRH que alguns efectius policials es veuen obligats a incorporar-se a un torn a l’endemà del seu cessament sense que es respectin les 12 hores de descans que preveu el Decret 146/1996 de jornada i horaris.   
 
Barcelona, 26 de setembre del 2022.-
 
La nostra organització sindical ha observat que, amb les incorporacions a les destinacions guanyades en el darrer concurs general, en moltes ocasions es produeix la situació que un efectiu, a l’hora d´incorporar-se a la nova ABP, canvia d’escamot o d’horari, per raons d’organització del servei.

Donat que aquest canvi, quan es produeix dins del mateix municipi no dona dret a cap dia de permís, en alguns casos els i les agents es veuen obligats a incorporar-se a un torn, tot just l’endemà del seu cessament la qual cosa no respecta, al nostre entendre, la normativa bàsica en matèria d’horari.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) recordem que el punt 2.4 de l’article 2 del Decret horari 146/1996 especifica que “entre el final d’una jornada de treball i el començament de la següent ha d’haver-hi un mínim de 12 hores de descans” .

Des de les unitats de suport s’ofereix la possibilitat de respectar aquest descans. Però a canvi s'incrementen les hores de romanent que compensin aquest fet. És per això que la nostra organització sindical considera que aquesta acció genera un greuge comparatiu amb els efectius als quals sí se’ls respecta el mateix torn horari i alhora disposen d’aquestes hores de descans sense veure incrementat el seu romanent.

Per aquest motiu, SAP-FEPOL ha adreçat un escrit a la Subdirecció general de recursos humans de la Direcció General de la Policia  reclamant que, en els supòsits en els quals els mossos i les mosses es veuen afectats per aquesta casuística, puguin disposar de les dotze hores de descans sense que aquestes incrementin el romanent.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-87/2022 
DATA:26 de Setembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies