COMUNICATS 
SAP-FEPOL denuncia la interpretació de l’Administració sobre el gaudiment dels dies d’AP per antiguitat 
L'Administració (igual que fa amb els assumptes personals ordinaris) distribueix les hores dels ap per antiguitat en funció dels dies treballats per any policial. Nosaltres considerem que aquests dies d'assumptes personals es generen automàticament quan s'assoleix el trienni que el provoca.  
 
Barcelona, 14 de novembre de 2022.-
 
El punt 1 Instrucció 2/2022, de 24 de març sobre normes reguladores dels permisos per assumptes personals de les persones funcionàries de la Policia de la Generalitat determina que, en funció de l’antiguitat els mossos i les mosses d’esquadra podrem gaudir de dos dies addicionals de permís en complir el sisè trienni i d’un dia més per cada trienni complert a partir del vuitè.

Alhora, la correspondència en hores dels dies addicionals per antiguitat, calculada de forma automàtica en el Programa de Gestió Integrada de Personal de la Generalitat de Catalunya es reconeix segons queda reflectit en quadre de la imatge superior.

A aquest efecte, la nostra organització sindical ha denunciat per escrit la interpretació que l’Administració estava fent respecte el gaudiment dels dies d’assumptes personals per antiguitat.

I és que malgrat la Instrucció reconeix que els dies addicionals de permís generats per antiguitat es podran “gaudir a partir del moment en què es perfeccionen”, això és quan es consumen, l’Administració no ho considera així ja que ens aplica a l’inici de l’any la part proporcional dels dies treballats.

Lluny del criteri establert unilateralment per l’Administració, des de la nostra organització sindical considerem que la TOTALITAT de les hores d’assumptes personals per antiguitat han de poder-se gaudir automàticament des que es genera el trienni que el provoca.

No compartim el criteri de la Subdirecció general de recursos humans de distribuir (igual que fa amb els assumptes personals ordinaris) les hores dels ap’s per antiguitat, en funció dels dies treballats per any policial.

Fruit d’aquest criteri (erroni al nostre entendre), les persones que accedeixen a la jubilació anticipada no poden gaudir de la totalitat dels dies d’assumptes personals per antiguitat que, d’interpretar-se la norma tal i com nosaltres considerem, sí podrien gaudir.

Per tots els extrems esmentats, la nostra organització sindical denunciarà judicialment aquesta interpretació i en conseqüència, es posa a disposició de tota la seva afiliació per iniciar els tràmits oportuns.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-193/2022 
DATA:16 de Novembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies