COMUNICATS 
L’empremta i sospita de la politització del cos queda absolutament implantada 
La convocatòria a darrera hora d’una segona plaça de Major incrementa la distància entre la tropa i la direcció operativa i política del cos.   
 
Barcelona, 19 de març del 2024.- 
 
Avui s’ha fet públic (que no publicada) la convocatòria d’una plaça per a la categoria de Major del Cos de Mossos d’Esquadra. Una convocatòria que, com alguns mitjans de comunicació han recollit, s’ha publicat “contra tot pronòstic”.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL), manifestant com a prèvia que no posem en dubte la capacitat de cap de les persones membres del cos de mossos d’esquadra que puguin optar a ocupar aquesta plaça, volem manifestar el següent:

Primer.- No considerem ni oportú, ni ètic, ni convenient que a dos dies de la celebració d’unes eleccions autonòmiques, el Departament d’Interior i el Govern de la Generalitat  hagin convocat la convocatòria per ocupar la plaça de Major del cos de Mossos d’Esquadra (malgrat ho hagin fet abans de la dissolució del Parlament).

Segon.- El col·lectiu professional que representem no entén com davant l’actual escenari polític s’ha publicat dita convocatòria i encara menys, que no s’hagi esperat a la formació d’un nou Govern.

Entenem que no haver-ho fet així  afebleix, tant al propi cos de Mossos d’Esquadra com a totes les persones que poden ocupar la plaça, en especial al Comissari en Cap Eduard Sallent.

Tercer.- El missatge que s’ha enviat a la ciutadania i a tot el col·lectiu professional és precisament aquell que ha quedat recollit per alguns mitjans de comunicació: una convocatòria oberta a tots els comissaris de la policia catalana, però feta a mida de l’actual Comissari en Cap Eduard Sallent al qui l’equip del Conseller Joan Ignasi Elena i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) desitgen blindar per si la cartera d’Interior cau després de les eleccions en mans d’una altra formació política.

Quart.- Que els mitjans de comunicació parlin obertament de “convocatòria feta a mida” debilita la Institució que nosaltres també representem, en tant denota una clara politització del cos que qui en paga a més les conseqüències és la ciutadania a qui servim.

Recordem que la pròpia Llei 10/1994 de la Policia de la Generalitat, remarca que les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra hem d’actuar amb absoluta neutralitat política i imparcialitat.

Cinquè.- Lamentem que el Govern no hagi actuat amb la mateixa celeritat en altres qüestions d’igual o major interès per a totes les persones membres del cos de mossos d’esquadra, tals com el pagament del deute que acumula amb una part molt important del col·lectiu (escala bàsica especialment) de fa ja nou mesos.

Sisè.- És evident que la convocatòria de la plaça de Major del cos, incrementa la distància (ja per sí prou considerable i greu) entre la tropa i la cúpula operativa (Prefectura) i política del cos (DGP). Actuacions com les que avui denunciem incrementen el sentiment de desafecció d’una tropa esgotada i desconnectada del rumb que des de fa mesos està portant la Policia de la Generalitat.

Setè.- Les formes amb les quals el Departament d’Interior ha publicat la plaça de Major, xoquen de manera frontal amb el missatge que fins ara ha manifestat el Govern, respecte la feminització dels cossos especials.

Excloure a totes les comissàries actuals del cos de mossos d’esquadra de la possibilitat d’assolir la plaça de Major, en tant sembla que ja està reservada per a una única persona, deixa en evidència la diferència amb la qual s’ha actuat en totes i cadascuna de les promocions d’ascens i accés al cos de mossos d’esquadra mitjançant la reserva de places.

Vuitè.- No és la primera vegada que les maneres amb les quals ha actuat aquest Departament d’Interior i aquesta Direcció General de la Policia debiliten al cos de mossos d’esquadra. Recordem per exemple el lamentable episodi que hem hagut de viure amb la derogació i les seves conseqüències de la dispensa de titulació.

En conclusió.- Amb tots els extrems esmentats és evident que el Govern de la Generalitat no ha guardat les formes amb les quals es pressuposa que sempre hauria d’actuar: respecte a la ciutadania, a la nostra Institució i al col·lectiu que representem.

Per tot plegat, des del SAP i des de l’SME ja estem valorant amb els nostres serveis jurídics la necessitat, la idoneïtat i la possibilitat d’impugnar les bases del concurs que avui s’han fet públiques.

Des de la responsabilitat que com a organitzacions sindicals majoritàries ens és atorgada, no podem permetre que la imatge que avui s’ha traslladat a la ciutadania sobre el cos de mossos d’esquadra i sobre el sistema de seguretat pública de Catalunya, sigui la del dubte i la de la seva politització.
    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-63/2024 
DATA:19 de Març de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies