COMUNICATS, TRÀNSIT 
Un any per introduir els cursos de formació a l’expedient personal 
Després que els últims efectius incorporats a l'especialitat de trànsit hagin fet la formació obligatòria, ni en el seu expedient, ni el en el seu perfil professional consta.  
 
Barceona, 14 de febrer del 2022.-
 
Els nous efectius de l’última promoció de trànsit del cos de mossos d’esquadra que han arribat l’especialitat (ja sigui per via del concurs oposició o per l’oferiment de La Seu i Vielha) han realitzat (els qui no la tenien prèviament) la formació.

Una formació obligatòria van haver  de fer a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i que forma part del concurs oposició.

A l’efecte, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem estat coneixedors que, des de la finalització de la formació (un any després), l’Administració no ha introduït el seu assoliment. Ni al perfil, ni tampoc a l’expedient dels especialistes consten els cursos fets, així com tampoc la respectiva puntuació meritòria.

Com és possible que després de tant temps no s’hagi introduït l’assoliment d’aquesta formació? Quins son els motius d’aquesta situació? S’ha donat alguna explicació a les persones afectades?

És evident que aquesta anòmala situació pot generar situacions conflictives sobre les persones afectades, les quals a dia d’avui estan en risc de veure com, una puntuació d’una formació assolida, pot ser no tinguda en compte en qualsevol dels processos que es convoquin.

És per això que des de la Secretaria de Trànsit del SAP-FEPOL instem a la Sub-direcció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia per tal que, de manera immediata, posi solució a la situació denunciada.

Així mateix, des de la nostra organització sindical reclamarem explicacions per traslladar-les a totes les persones afectades, les quals sou mereixedores dels motius que han generat aquesta descoordinació.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-17/2022 
DATA:14 de Febrer de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies