METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS, ORDRE PÚBLIC 
L'Administració torna a NO pagar hores extraordinàries ja treballades 
Després que alguns efectius policials hagin treballat en Operacions especials retribuïdes, l'Administració no paga la seva quantitat incomplint la normativa i els acords vigents.  
 
Barcelona, 9 de gener del 2020.-
Cada any, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha de fer la petició ,per tal que els efectius policials (i especialment aquells que fan funcions d'ordre públic) puguin superar el límit màxim de 350 hores extraordinàries que la normativa permet. Un límit que es pot excedir per autorització expressa del Secretari General del Departament. Per necessitats del servei i per cobrir dispositius emmarcats dins del POE- Antiterrorista, l'Administració ofereix pacs d'hores extraordinàries que generen que, abans de la finalització de l'any, sigui necessari (per alguns efectius) ampliar el límit màxim permès d'hores extraordinàries anuals. El que no esperem és el que avui hem denunciat per escrit davant la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia. I és el fet que alguns efectius policials han treballat hores extraordinàries que, un cop les haurien d'haver cobrades, veuen que no ha estat així. Més concretament, alguns efectius destinats a l’ARRO de Barcelona després d'haver arribat a les 350 hores extraordinàries, i un cop signada aquesta autorització, durant el mes d’octubre van treballar en Operacions Especials Retribuïts. Aquests efectius policials en la nòmina de desembre, s’han trobat que les hores fetes per sobre les 350 no s’han abonat justificant-se l’Administració en suposats problemes administratius. Des de la nostra organització sindical volem remarcar (i així s'ha fet constar en l'escrit) que el punt 5 de l'Acord de condicions laborals de març del 2003 diu de manera expressa que: “la Direcció General de Seguretat Ciutadana es compromet a efectuar el pagament de les hores extraordinàries en el termini màxim de dos mesos des de la realització del servei que les hagi generat”. És per això que des de la Secretaria d’Ordre Públic del SAP-FEPOL hem instat a l'Administració que ens informi del motiu concret d'aquest impagament  i dels motius pels quals, un cop més, s'incompleixen els acords. A l'efecte des de la nostra organització sindical ja hem exigit el pagament immediat d’aquestes hores extraordinàries. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-1/2020 
DATA:9 de Gener de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies