PIRINEU OCCIDENTAL, COMUNICATS 
SAP-FEPOL reclama a la Inspecció de Treball que sancioni a Interior i tanqui espais de la Comissaria de La Seu 
El Departaement d'Interior ha ignorat reiteradament els requeriments de la Inspecció de Treball i segueix provocant que els efectius policials destinats a aquesta Comissaria segueixin patint l'incompliment de la normativa sobre salut i seguretat laboral 
 
La Seu, 30 de novembre del 2022.-
 
A aquest efecte, la nostra organització sindical presentava denúncia davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social en data de 8 d’octubre del 2021. Una denúncia que donava els seus resultats en forma de requeriment per part de la Inspecció al Departament d’Interior.

I és que en data de 6 de maig del 2022, la Inspecció de Treball requeria al Departament per tal que (dins dels terminis establerts i en qualsevol cas abans de l’agost d’enguany) fes les actuacions pertinents que complissin amb la normativa vigent sobre salut i seguretat laboral (comunicat de 25 de maig del 2022).

No obstant i de manera sorprenent, el Departament d’Interior ha ignorat per complert els requeriments de la Inspecció de Treball i, malgrat aquesta va donar un termini en pro de la salut de les persones treballadores, l’Administració no els ha arribat a complir.

Per aquests motius des del SAP-FEPOL, a més de considerar inadmissible l’actitud del Departament a qui sembla no importar-li la salut i la seguretat de les persones membres del cos de mossos d’esquadra d’aquestes dependències policials, no podem tolerar que no es compleixin els requeriments de la Inspecció de Treball.

És per això que en una nova compareixença davant del Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya de Lleida, la nostra organització ha reclamat la imposició de les sancions oportunes al Departament d’Interior i el tancament d’algunes dependències d’aquesta Comissaria, específicament de l’espai ocupat per Informació.

En cap cas és permissible que, davant l’exposició de la salut dels treballadors i de les treballadores, l’Administració ignori els requeriments de la pròpia Inspecció de Treball.

Quina responsabilitat assumirà Interior en totes aquelles absències justificades per motius de salut que es produeixin per l’incompliment de la normativa bàsica sobre salut i seguretat laboral? Quina creu el Departament, que és l’opinió dels efectius destinats a aquesta Comissaria, quan veuen que no només no es respecten les seves condicions laborals, sinó que a més s’ignoren els requeriments de la pròpia Inspecció de Treball?

Des de la nostra organització sindical exigim que d’una vegada per totes es posi solució a una situació que es ve produint des de fa anys. Exigim que el Departament d’Interior compleixi amb els requeriments de la Inspecció de Treball i ho exigim ja. Sense excuses de pressupostos, ni autojustificacions d’Infraestructures.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ve denunciant els darrers anys davant del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Interior, les condicions sota les quals han de treballar els efectius policials destinats a la Comissaria de La Seu d’Urgell.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-196/2022 
DATA:30 de Novembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies