PONENT 
Reunió Regional RP Ponent d’1 de juny de 2022 
En la reunió celebrada la nostra organització sindical ha seguit denunciant, entre d'altres qüestions, les condicions sota les quals s'han d'efectuar les declaracions judicials a Borges Blanques i Mollerussa, i la problemàtica amb els Dispositius Personals de Gravació (DGP). Amb aquest comunicat us en donem tots els detalls  
 
Lleida, 3 de juny del 2022.-
 
En data 01 de juny ha tingut lloc la darrera de les reunions que de manera periòdica es fan entre els representants sindicals i el Cap regional de Ponent. En aquest document us traslladem dels punts més rellevants tractats.

1.- Reunions sindicals telemàtiques o presencials.
Donades les possibilitats per fer les reunions telemàtiques o presencials i després que els participants a la reunió hagin donat la seva opinió, s’ha optat per un model mixt de reunió que contempli ambdues possibilitats.

2.- Pràctiques de tir.
El contracte de licitació no possibilita fer les pràctiques de tir en torn de tarda. No obstant s’ha decidit ampliar de sis a vuit les línies de tiradors. En quan a cronograma, els mesos de juliol a agost no es faran pràctiques, així com tampoc del 15 de desembre al 15 de gener. Així mateix s’ha recordat que els instructors, en funció de les condicions meteorològiques, tenen la potestat de suspendre qualsevol pràctica.

3.- Infraestructures.
A principis d’any es va elevar a la SGAS i a Infraestructures un informe sobre les necessitats de la Regió. Hores d’ara és prioritari reformar, ampliar i distribuir espais a Lleida, així com també col·locar tres mòduls a Mollerussa, ampliar la comissaria i els vestidors de Borges Blanques, ampliar els vestidors femenins i el locutori d’OAC a Balaguer, ampliar els vestidors femenins i redistribuir els espais de Tàrrega i finalment, en una segona fase, la finestra del menjador i les portes laterals de Ponts.

Hores d’ara no es contempla col·locar marquesines de protecció contra la pluja per a les bicicletes i els patinets elèctrics.

4.- Afectació de la COVID a la RP Ponent.
Des de la darrera reunió del mes de març, cinquanta-cinc (55) efectius més han causat baixa per la COVID-19, dins dels quals s’inclouen els que treballen als Serveis Centrals.

5.- Previsió agents de pràctiques.
Dels cinquanta-dos (52) agents en pràctiques que hi ha a la Regió, vint-i-quatre (24) es destinaran al Pla de Costes i la resta es quedaran. Està previst que marxin del 27 de juny fins el 4 de setembre.

El 15 d’agost està previst que surti la nova promoció, de la qual vint-i-quatre (24) efectius en pràctiques cobriran les vacants d’aquells que es destinen al Pla de Costes. Per tant entre el 27 de juny i el 15 d’agost hi haurà una manca d’efectius a la Regió. No obstant hi ha el compromís de respectar els torns de vacances que ja estiguin adjudicats.

6.- ART i UI Ponent.
De l’últim concurs de trànsit han arribat deu (10) efectius, dels quals la majoria han anat a ampliar el servei VECTOR. Respecte les UI s’han cobert totes les places del darrer concurs, per la qual cosa efectius que es trobaven en comissió de servei han hagut de tornar a les seves destinacions.

7.- Reformes eficiència energètica a Lleida.
Està prevista la instal·lació de plaques solars connectades a un equip d’aerotèrmic. Així mateix donat que a Lleida ja hi ha panells solars a les finestres, s’ha demanat que la partida prevista per aquesta qüestió es destini per millorar l’aïllament de les finestres.

8. Videoconferències judicials a Mollerussa i Borges Blanques.
Després que l’administrativa hagi recuperat la presencialitat a la comissaria es faran declaracions judicials a Borges Blanques, de la mateixa manera que es s’estan fent a Mollerussa.

Des del SAP-FEPOL hem tornat a denunciar les condicions sota les quals s’han de fer aquestes declaracions i reiterem que el pàrquing no és el lloc per realitzar-les, aspecte que es reconeix per part de la Regió. És per això que estudiaran el cas alhora que, si un efectiu vol anar a un altre lloc a fer la declaració que ho digui.

Respecte el moviment en la pavimentació del pàrquing de les Borges Blanques no es tenia constància, motiu pel qual han obert un informe i han sol·licitat pressupost per la seva reparació.

9.- Comissaria de Lleida.
En quan a la petició feta per la nostra organització sindical sobre l’ampliació del pas exterior de la comissaria ens informen que el pas vell té la mateixa amplada que el que s’ha fet nou. Així mateix se’ns comunica que a dia d’avui ja està fet l’informe sobre el detector de metalls i estan a l’espera de rebre resposta de al Comissió Tècnica i Autoprotecció.

Per altra banda i respecte l’externalització dels arxius, l’11 d’abril es van retirar vuit-centes quaranta-una (841) caixes. En els propers cinc anys està previst que cada any es retirin cinc-centes (500) caixes, la qual cosa serà gestionada per l’empresa ARADOG.

10.- Màquines d’aigua d’1,5 litres a les Comissaries.
Després que SAP-FEPOL ho reclamés, el 24 de maig es va posar una màquina a la Comissaria de Ponts. Durant la primera quinzena de juny està previst que se’n posin a la resta de Comissaries que a dia d’avui encara no en tenen.

11.- Incidència amb la gestió dels Dispositius Personals de Gravació (DPG)
Després que la nostra organització sindical denunciés en un escrit adreçat al Director General de la Policia en data de 5 de maig, se’ns informa que aquesta qüestió encara no està resolta. No obstant se’ns assegura que els DCE es poden seguir agafant, tal i com s’ha fet fins el moment de la incidència.

12.- Fundes de pistola agents en pràctiques.
Hi ha la previsió de canviar-les. La Unitat d’Armes és qui gestiona aquesta qüestió.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-96/2022 
DATA:3 de Juny de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies