ESCRITS, TRÀNSIT 
Els especialistes de trànsit necessiten, com a mínim, dos pantalons operatius 
 La nostra organització sindical ha adreçat un escrit a la Subdirectora General de Recursos Humans reclamant que els efectius policials d'aquesta especialitat tinguin més d'una peça. 
 
Barcelona, 5 de setembre de 2022.- 
 
L’especialitat de trànsit disposa de dos models de pantalons diferents per dues funcions diferenciades. Aquesta és la teoria, que dista molt de la pràctica.

A trànsit caldria tenir, com a mínim, dos pantalons operatius per a tots/es els/les especialistes i dos pantalons de motorista (per als/a les motoristes). Però això no es compleix, tot i que SAP-FEPOL , ho ha denunciat reiteradament i evidentment sense èxit, tant a la Divisió de trànsit, com a la Divisió Tècnica de la Planificació de la Seguretat, a la Comissaria General de Mobilitat i a la seva pròpia Subdirecció general de recursos humans.

Novament, li fem arribar aquest escrit de denúncia perquè és necessari i perquè és exigida pel col·lectiu que treballa amb l’escassa i, sovint, inadequada uniformitat que li és proveïda, com és el cas.  

Amb el pas dels anys, els pantalons amb costures i proteccions de motorista s’han anat instaurant com a uniformitat de trànsit, realitzant amb ells tots els serveis d’aquesta especialitat. Aquests pantalons no estan dissenyats per aquestes funcions, ni es poden dur diàriament perquè resulten molt incòmodes.

A més, en el cas que es tractés d’un problema pressupostari, seria il·lògic utilitzar aquests pantalons, que són molt més cars, que els pantalons operatius.

Així mateix, hi ha els pantalons operatius que van substituir els pantalons bioelàstics que tenien tots els especialistes en dues unitats, amb una substancial diferència: aquests últims pantalons operatius, inicialment, només els proveeixen a les persones especialistes que no tenen la uniformitat de motorista i als/a les especialistes, inclosos/es comandaments, que treballen a les oficines.

En aquest sentit, cal assenyalar un altre greuge comparatiu: depenent del criteri del servei d’administració de cada ART, aquests pantalons operatius es faciliten o deneguen segons qui els demani o en quin moment ho facin, siguino no motoristes, vectors, comandaments, treballin a les oficines o a la carretera.

És a dir, ens trobem amb motoristes amb un pantaló operatiu i amb pantalons de motorista, motoristes sense pantalons operatius i amb pantalons de motorista, vectors sense pantalons operatius i amb pantalons de motorista, vectors amb pantalons operatius, comandaments amb pantalons operatius i de motorista, especialistes que treballen a les oficines amb pantalons operatius i d’altres que treballen a les oficines amb pantalons operatius i de motorista, un sense sentit que faria gràcia si no fos un tema tan important com preocupant.

Com a exemple podríem anomenar la resposta negativa de la Secció de Recursos Materials i Logística, qui va informar el Servei d’Administració de la RPPO a conseqüència de la nota informativa del cap de la unitat d’investigació d’accidents de trànsit de La Seu d’Urgell, amb número 14246/2022 ARTPIRINEU de 31/05/2022, informant i descrivint la problemàtica existent a la nota informativa prèvia núm. 26337/2021 SECLASEU de 23/10/2021, realitzada pel vector amb TIP 11225 (on va sol·licitar pantalons operatius per treballar en les seves funcions d’investigador d’accidents) i, així mateix, sol·licitant la reposició d’aquests pantalons operatius de trànsit pel vector en qüestió.

La resposta va ser que el motiu pel qual no se’ns autoritza a la comanda de pantalons elàstics de trànsit sense proteccions és perquè, encara que els agents que es troben en aquesta situació fan els serveis ordinaris amb vehicle tipus furgoneta o turisme, disposen d’equipació de motorista ,i que fins que no retornin tota l’equipació, no s’entrarà a valorar si es fa entrega dels pantalons elàstics sense costures.

SAP-FEPOL considera aquesta resposta incoherent i desencertada, per dos motius: en primer lloc, perquè estan demanant que l’especialista es quedi sense cap mena d’uniformitat per poder valorar si li entreguen els pantalons operatius sol·licitats, i en segon lloc, perquè el fet que a un/a especialista motorista se li hagi ordenat fer funcions de vector, estigui o no d’acord l’agent, bé pot necessitar aquests pantalons de motorista per dur a terme servei en motocicleta, si se l’ordena, o per tal de realitzar serveis extraordinaris, VAR15, en motocicleta.

Així doncs, SAP-FEPOL sol·licita, que doni les ordres necessàries i oportunes perquè amb la màxima brevetat possible es faci entrega de, com a mínim, dos pantalons operatius de trànsit elàstics amb franges reflectants a cada especialista de trànsit. 
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-73/2022 
DATA:5 de Setembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies