METROPOLITANA BARCELONA, COMUNICATS 
Les lamentables condicions sota les quals han de treballar els efectius d’ARSE Barcelona  
L’Àrea de Seguretat d’Edificis de Barcelona presenta unes deficiències que atempten contra la salut i la seguretat de qui hi treballa. A més la manca d’efectius dificulta de manera diària el servei ordinari 
 
Barcelona, 6 d'octubre del 2023.
 
SAP i SME FEPOL, som coneixedors de l’estat d’abandonament de l’Àrea regional de Seguretat d’Edificis de Barcelona. Son moltes les problemàtiques que afecten directament a aquesta àrea, la qual i de manera honesta hauria de dependre operativament de la Prefectura per deixar de ser l’aneguet lleig de la RPMB.

Actualment, la seva estructura de comandaments és tan escassa que ens trobem que, per manca de cobertura o baixes mèdiques de llarga durada, alguns efectius han d’assumir tasques per sobre de la seva categoria professional. I ho fan sobre edificis tan emblemàtics com, el Parlament de Catalunya, el Palau de la Generalitat o el TSJC entre d’altres.

Els caporals arriben a ser els responsables d’alguns edificis institucionals i, encara que sigui de forma temporal, genera un neguit i una càrrega de treball no adequada per a les funcions que haurien d’assumir. També trobem agents responsables del servei de cada edifici, en jornades laborals concretes de forma continuada.

Però la cosa s’agreuja quan, fruit del nou Acord i per no ser exclusivament la figura de Cap de Torn de seguretat ciutadana, aquests efectius policials queden fora del complement d’especial responsabilitat que preveu el punt 2.3.

Però no tot queda aquí. A aquests fets, li hem de sumar una altra de les problemàtiques que més denigren el treball desenvolupat: les condicions laborals. I és que a banda dels incompliments respecte a la seguretat i salut laboral en què es puguin incórrer, (hem elevat escrits al Comitè de Seguretat i Salut laboral), són unes condicions que per si mateixes porten a la desmotivació per al correcte desenvolupament del servei. 

Espais petits, bruts, amb manca de neteja i desinfecció, mancats de mobiliari adequat,  amb inexistència de connexió a la xarxa informàtica, amb manca de vehicles per a desenvolupar amb total normalitat les tasques encomanades i un llarg etcètera, son algunes de les qüestions que amb aquest comunicat SAP i SME denunciem.

La manca de comandaments que hem citat també afecta la cobertura total de l’àrea, on hi ha un dèficit d’agents, per la qual cosa es cobreix amb el famós EQUALIS, canvis continus d’efectius entre edificis i també la responsabilitat del servei TOGA, el qual ja s’hauria d’haver eliminat des de fa temps com va passar amb la resta d’edificis judicials, tot això comporta despesa de recursos humans dels quals actualment no en disposem. 

Per tot plegat reclamem que s’adoptin mesures amb caràcter urgent que dignifiquin les condicions laborals dels efectius policials que hi estan treballant. No per ser un servei estàtic i en aparença “tranquil” ha de ser denigrant o no remunerat a les tasques que els efectius es veuen obligats a assumir.
 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-171/2023 
DATA:6 de Octubre de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies