COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
Reunió de la Comissaria General d'Investigació Criminal de 17 de maig 
Reunió marcada per l'estat de l'especialitat i la urgència de mesures que caldria aplicar per recuperar condicions que faci efectiva la família d'investigació. Malgrat ho seguim reclamant, l'Administració segueix sense obrir un marc de diàleg específic per a l'especialitat d'investigació.   
 
Barcelona, 18 de maig del 2023.-
 
Ahir 17 de maig es va dur a terme la reunió quadrimestral entre la Comissaria d’Investigació Criminal i les organitzacions sindicals. En aquest comunicat us fem un resum dels temes més rellevants.

1.- Nou decret d’estructura i afectació a les unitats de policia científica.
Els canvis previstos pel nou decret es faran a mig termini i de moment no s’han iniciat. A més tenint en compte que s’ha acceptat al parlament la modificació del decret, demanada des de l’inici pel SAP-FEPOL, ara mateix no poden donar més informació al respecte.

Pel que fa a les unitats de policia científica, la postura de la CGIC continua essent la d’incrementar les UTPC de territori amb els efectius que estan actualment a científica bàsica i que puguin continuar aquesta tasca. A més tots els efectius de les unitats han de passar a nivell 3. A la vegada tampoc volen que els efectius que marxen a les unitats territorials restin de les unitats bàsiques, de manera que s’haurà de mirar de cobrir les seves places

Però cal remarcar que aquestes propostes no estan aprovades i depèn de si la Prefectura i la Subdirecció de recursos humans ho veu igual o el nombre d’efectius ho permet.

2.- Concurs d’investigació.
Segons ens manifesten, aquest any no s’ha pogut encabir el concurs perquè el darrer s’ha resolt fa poc temps. La intenció és fer el concurs de cara al 2024 tot i que no ens donen dates ni ens ho asseguren.

Per part del SAP-FEPOL manifestem la nostra indignació perquè la d’investigació torna a ser l’especialitat la qui en surt perjudicada en aquests temes. Les altres dos grans especialitats del cos tenen previst el seu concurs aquest any, “complint” (encara que fora de termini) amb el que es va dir en el seu moment.  

Son els companys i les companyes d’investigació els qui tornen a quedar fora i els qui han d’esperar que l’Administració tingui a bé fer el concurs. Esperem que no ens tornem a trobar amb 7 anys d’espera per poder canviar d’unitat o localitat.

3.- Manca d’efectius a les diferents unitats.
A nivell d’UTPC estan pendents d’un oferiment per poder cobrir les guàrdies de les dues regions més afectades, la de l’Alt Pirineu i Aran i la Central. Mentrestant s’estan planificant les guàrdies juntament amb altres unitats i regions per tal que no quedin descobertes. A més, per a què no quedi pendent, al Pirineu es cobrirà la tasca de laboratori per part d’altres regions.

Si es compleix el termini, en un parell de setmanes s’haurien de publicar els oferiments corresponents per la manca d’efectius.

5.- Evolució de l’estudi del grup de treball sobre el canvi de vacances.
El canvi dels períodes de vacances està en marxa, s’ha enviat un correu als caps de les unitats per saber la seva opinió al respecte. La proposta de la CGIC va en la línia de la plantejada pel SAP-FEPOL de reduir la presència mínima a les unitats al 70% i d’aquesta manera aconseguir que tothom que vulgui pugui marxar de vacances durant els tres mesos de vacances escolars.

De moment hi ha una bona acceptació de la proposta però manquen respostes. En el moment que rebin tots els “imputs”, convocaran als sindicats per explicar la proposta final. Resta pendent d’enviar-ho a les regions i a les ABP per part de la CSUCOT.

6.- Hores extres.
Es torna a plantejar la problemàtica amb les hores extraordinàries i el fet que les unitats d’investigació siguin les úniques que no poden participar. Ens manifesten que actualment només hi ha dos partides d’hores aprovades, una el POEA i l’altra el pla d’estiu.

Es dona el fet que els membres de l’especialitat d’investigació no poden entrar en cap de les dues partides.

Al respecte tornem a demanar que es valori la possibilitat de dotar a la CGIC d’un paquet d’hores extraordinàries per cobrir operatius i no haver de fer-los a costa de les hores acumulades dels agents.

7.- Previsió i pla acció pels efectius que passen a no fer nits, segona activitat i jubilats.
Actualment ens trobem que hi ha unitats on per edat es deixarà de fer guàrdies nocturnes, la qual cosa comportarà que la resta d’efectius hagin de cobrir aquesta mancança fent les pròpies i les de la resta. Això crearà problemes a les diferents unitats i malestar entre els efectius que sí poden fer nits.

A més hi ha un neguit entre membres de l’especialitat que volen saber si podran quedar-se al seu lloc actual de feina, una vegada demanin la segona activitat i quines són les tasques que hauran de realitzar.

Per part de la CGIC ens manifesten que són conscients del problema i per aquest motiu estan lluitant per cobrir llocs de l’especialitat amb gent jove que pugui agafar el relleu dels que hi són.

Pel què fa als efectius de segona activitat, estan d’acord amb que qui vulgui es pugui quedar, sempre i quant això no impliqui una pèrdua d’efectius. La seva aposta és per que els agents de segona activitat no contin com un efectiu operatiu i el seu lloc es pugui cobrir per un altre mosso.

8.- Vehicles intervinguts utilitzats per comandaments.
Els vehicles intervinguts els assigna la prefectura no la comissaria d’investigació, tot i que la seva demanda es que els vehicles intervinguts es quedin a la unitat que els demana. Per tant la decisió de l’assignació no es seva.

Des del SAP-FEPOL demanem que mentre no arribin els vehicles nous, tots els vehicles intervinguts es quedin a la unitat que ho demana i ho gestiona.

9.- Destrucció de marihuana i aparells elèctrics.
En quan a la destrucció de la marihuana s’ha aconseguit que les unitats puguin destruir la droga amb el dictamen corresponent i amb l’ofici judicial on es faci constar que en el termini d’un mes es procedirà a la destrucció. No saben dir exactament el nivell d’execució d’això però la possibilitat de fer-ho existeix.

Pel què fa a l’informe d’inspecció de treball instat pel SAP-FEPOL, no ens donen resposta. Només poden dir que la intenció amb l’emmagatzematge de substàncies és guardar les plantes en bidons hermètics i així aïllar-les, tal i com indica un dels punts d’aquest.

10.- Manca resposta temes reunions.
Tornem a demanar una taula de negociació pròpia per tractar temes de l’especialitat d’investigació i demanem a la CGIC que s’impliqui. Per part de la Comissaria manifesten que ells no demanaran una taula de negociació, però sí que traslladaran les millores proposades en aquestes reunions per tal d’aconseguir-les. En cas que es convoqui una negociació i es demani la seva assistència, com no pot ser d’una altra manera, la CGIC hi participarà.

També demanem que la CSUCOT participi d’aquestes reunions quadrimestrals per tractar temes de les unitats bàsiques, ens responen que aquestes reunions són per tractar temes de l’especialitat de investigació avançada i que els temes que haguem de tractar sobre investigació bàsica es traslladin a la comissaria pertinent.

Aquests han estat els punts tractats a la reunió. Per a més informació posa’t en contacte amb els delegats i delegades d’investigació del SAP-FEPOL.
    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-96/2023 
DATA:18 de Maig de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies