PONENT, COMUNICATS 
Reunió de la Regió Policial de Ponent de 28 de setembre 
Resum dels punts que des de la nostra organització sindical vam portar a la darrera reunió regional, entre els caps operatius, els serveis d'administració i les organitzacions sindicals representatives   
 
Lleida, 29 de setembre del 2022.-
 
Ahir 28 de setembre es va realitzar la reunió periòdica entre els comanaments de la regió policial de Ponent, les responsables del servei d’administració i els sindicats representatius. A continuació us fem un resum dels temes tractats:

Primer.- Actuacions pendents i en curs en quant a la seguretat als edificis de la regió.
Per aquest any no hi ha constància de cap actuació concreta. El que sí que s’està fent és que canviant l’enllumenat exterior de les comissaries de la regió a LED.

Segon.- Reforma pendent a la comissaria de Lleida i redistribució dels espais.
A Lleida la redistribució pendent ha augmentat de pressupost i ara mateix no es pot fer amb un contracte menor. Per aquest motiu s’ha hagut de fer la corresponent licitació i actualment està prou avançada, per pensar que a primers de gener es pugui iniciar la licitació i enllestir-la durant l’any 2023. Aquestes reformes, tot i ser més quantioses, no modifiquen el projecte inicial. Per tant no es guanyarà espai, sinó que es redistribuirà el que ja tenim.

Tercer.- Actuacions estructurals diverses a la regió
De moment estan fent els estudis de les reformes pendents per poder pressupostar-les i iniciar-les.  Encara no disposen d’un calendari per l’execució tot i que son conscients de la necessitat de fer-les i, prioritzen les més necessàries davant d’altres que, potser porten més temps esperant, però no serien tant importants.

Quart.- Reformes als vestidors i locutoris de la comissaria de Balaguer
Ja es disposa d’algun pressupost per les reformes de la comissaria de Balaguer i properament esperen poder començar l’obra tant de locutoris com de vestidors.

Cinquè.- Cobertura de la tanca metàl·lica del pàrquing de la comissaria de Tàrrega.
Aquest tema no depèn de la regió i no es pot fer sense l’aprovació d’infraestructures.

Sisè.- Problemes varis a la climatització
Durant aquests dies d’entretemps s’està fent el manteniment i les reparacions de la climatització de les comissaries. Esperen poder millorar la climatització i enllestir-la de cara a la temporada d’hivern.

Setè.- Gotera a l’accés del pàrquing de Cervera
La gotera es deu a una condensació d’una vàlvula que no es pot tapar. Malgrat és un problema de difícil solució, estan pendents de trobar la manera d’eliminar-ho.

Novè.- Avaries de la porta del pàrquing de Balaguer
El darrer problema que ha donat aquesta porta ja està solucionat. Però tot i així estan mirant de canviar-la perquè s’avaria amb molta assiduïtat.

Desè.- Mobilitat d’efectius.
Pel que fa als efectius que van marxar al pla d’estiu no hi ha previsió que tornin. Els que estan de pràctiques en principi continuaran al seu lloc quan les acabin. En el moment en que es resolgui el concurs i tots els moviments, es decidirà què es fa amb els mossos de la 28a promoció. Els de la 29a de moment continuaran al lloc.

Ara mateix per número d’efectius no tocaria augmentar-ho amb nous agents. Tot i això el Cap de la regió ha demanat que s’enviïn més agents a Lleida davant dels problemes per treure patrulles al carrer al torn de nit i l’envelliment de la plantilla.

Onzè.- Demanem informació sobre l’oferiment del torn de nit fixe
A la regió s’han presentat 3 persones en total (1 Mollerussa i 2 Balaguer). Ponent ha estat, amb molta diferència, la regió a la que menys persones s’han presentat.

Dotzè.- Preguntem per com es pensa solucionar la manca de caporal operatiu a Mollerussa el proper any
Aquest tema està elevat per part de la regió, però hores d’ara no tenen cap solució a curt termini.  El Cap de torn de Borges farà les funcions de Cap de Mollerussa i en els moments que no sigui possible es tirarà del Cap de torn regional o dels Caps de torn de les comissaries del costat.

Amb el canvi de decret l’ABP està contemplada i un cop s’aprovi la situació podria millorar tot i que no creuen que s’incrementi la dotació de sergents de manera immediata.

Catorzè.- Tasques i assignació de l’agent/caporal d’incidències
Aquesta plaça està previst ocupar-se amb comanaments en segona activitat, caporals i sergents. Actualment però, no és possible i de moment es continuarà fent per part dels agents.

En relació a l’entrada i sortida de persones detingudes és responsabilitat del Cap de torn, que pot delegar la tasca però no la responsabilitat. En quanta les ressenyes de detinguts, aquestes es realitzen per part de la UTPC i no de l’agent d’incidències. El que es fa a custòdia é només l’I24 i l’I25. L’únic cas en que incidències fa la ressenya és en casos de detinguts a la nit que queden sense efecte abans de les 7 del matí.

Quinzè.- Formació pels agents
En quan a la formació dels dispositius conductors d’energia (TASSER) s’està fent de manera continuada amb els Caps de torn. Respecte la formació als agents, es necessitaria saber quins la volen rebre i realitzar un llistat, per posteriorment, per part de la regió es demanarà que es faci aquesta formació a les persones interessats Actualment ja hi ha alguns agents que han fet la formació a Ponent.

En quan a la formació continuada per canvis i reformes legislatives o d’internes, fins ara es feia una sessió formativa d’actualització al mes de febrer.
Aquesta es va deixar de fer motivada per la COVID però ara es recuperarà.

Setzè.- Volum de feina a les diferents OAC de la regió.
Les dades d’entre l’1 de gener fins al 18 de setembre del 2022 en quan a l’activitat diària de diligències és que Segrià en tramita una mitjana de 63’3, Mollerussa 10’5, Tàrrega 8’6, Balaguer 7’7, Borges 5’9, Cevera 5’2 i Ponts 1’6.    

Dissetè.- Repartiment d’hores extres del pla d’Estiu a la regió.
Les hores van anar destinades majorment al centre històric de Lleida on hi ha la problemàtica més important i bàsicament van ser per ARRO. Concretament es van donar 476 hores.

La resta d’hores es van repartir de la següent manera: 114 per l’Aquelarre de Cervera, 80 per la festa major d’Alcarràs i 56 per la festa major d’Alpicat. Totes repartides entre USC i ARRO.

Divuitè.- Canvi de vehicles
És cert que hi ha un dèficit de vehicles. Però de moment l’única informació de la que es disposa és que la licitació dels no logotipats segueix el seu curs per arribar abans de l’estiu. En quan a la de trànsit (logotipats i tot terrenys) han quedat desertes.

Actualment hi ha 3 vehicles comissats a Balaguer pels que s’ha demanat el seu ús al jutjat.

Dinovè.- Manca de roda de recanvi i kits antipunxada als vehicles.
Després de fer la consulta, ens informen que als vehicles nous i donada la distribució del portamaletes, no es pot posar roda de recanvi. No obstant el kit de punxades hauria d’estar als vehicles dels models ATECA i COUGAR. Si no el porten s’ha d’informar per tal que es pugui reposar.

Vintè.- Problemes amb l’equip de videoconferències a Tàrrega
L’equip es va avariar i estan pendent del lliurament d’un de nou per part del fabricant. Es proposa com a solució temporal fer servir qualsevol equip ordinari dels nous que ja disposen de càmera i micròfon al monitor.

Aquestes han estat les qüestions. Per qualsevol dubte o suggeriment que tingueu us podeu posar en contacte amb qualsevol dels nostres delegats.
    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-159/2022 
DATA:29 de Setembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies