CENTRAL, ESCRITS 
Els mossos i les mosses de Solsona un any més es tornaran a pelar de fred 
Malgrat el Departament d'Interior havia previst (i així es va informar durant el mes de març del 2023) substituir el dipòsit de gasoil per un sistema de calefacció i agua calenta sanitària en quest Comissaria, a dia d'avui tenim aquestes instal·lacions sense calefacció amb unes temperatures que aquests dies oscil·len entre els 9 i els -2 graus.  
 
Solsona, 4 de desembre del 2023.-
 
Un any després, la Comissaria de Solsona torna a pelar-se de fred. I és que malgrat en la reunió de 15 de març de 2023, el Departamemt d'Interior informés a les organitzacions sindicals del cos de mossos d'esquadra, la substitució del dipòsit de gasoil per un de calefacció i aigua calenta, ha arribat un nou hivern i aquestes actuacions segueixen sense realitzar-se.

Per tant, els mossos, les mosses i la resta de la ciutadania hauran de seguir patint les deficiències d'una antiga caldera de gasoil que no garanteix el compliment de la normativa vigent en quan a condicions mínimes dels llocs de treball, així com tampoc de prevenció de ricos i salut laboral. 

És per aixó que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME-FEPOL) hem presentat una nova denúncia davant la Subdirecció general de prevenció de riscos i salut laboral del Departament d'Interior. I és que, la manca de previsió sobre aquesta qüestió torna a deixar en evidència les deficiències en quan a gestió d'infraestructures del Govern de la Generalitat, al qual sembla que no l'importa les condicions laborals de les persones treballadores que té a càrrec. 

En aquest sentit, malgrat la normativa exigeix que la temperatura dels locals on es realitzen tasques sedentàries pròpis d'oficines o similars ha d'estar entre els 17 i els 27 graus, aquests dies estan molt per sota del mínim exigible. 

Per tot plegat, des del SAP i des de l'SME exigim al Departament d'Interior  que com a mínim i de forma immediata es col·loquin aparells de calefacció que garanteixi la normativa vigent. Així mateix exigim que es porti a terme una planificació i execució real de les infraestructures que cal millorar en aquestes dependències policials. A aquest efecte considerem incomprensible que les deficiències en temperatures davant qualsevol canvi estacional suposi un problema estructural per al Departament d'Interior, el qual es mostra absolutament ineficaç davant l'arribada d'estius o dels hiverns anuals. 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-76/2023 
DATA:4 de Desembre de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies