PIRINEU OCCIDENTAL, ESCRITS 
SAP-FEPOL insta a l'Administració a millorar les dependències policials de La Seu d'Urgell 
Amuntegament de persones per espais reduïts, desordre del cablejat o un sistema de ventilació del laboratori de científica son algunes de les deficiències denunciades 
 
La Seu d'Urgell, 25 de gener del 2021.-
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha registrat un escrit adreçat a la Sub-direcció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, a la Sub-direcció General d'Administració i Serveis i a l'Àrea de Gestió Tècnica d'Infraestructures del Departament d'Interior denunciant les deficiències detectades a la Comissaria de La Seu d'Urgell. En l'escrit presentat, la nostra organització sindical ha denunciat aspectes que vulneren la normativa vigent sobre seguretat i salut laboral reclamant per tant, la necessitat de solucionar-les. Entre d'altres qüestions, SAP-FEPOL ha denunciat l'amuntegament de persones per manca d'espai en algunes de les estances d'aquestes dependències policials. Aspecte que s'agreuja més encara, amb l'actual situació de pandèmia. I és que mentre la normativa obliga a garantir un espai de 10 m2 per cada persona, alguns dels despatxos d'aquesta comissaria (com és especialment el d'Informació) arriben escassament a 1,2 m2 per treballador o treballadora. Per altra banda, també hem denunciat el desordre que presenta la Comissaria respecte el cablejat dels equips informàtics així com també, l'incompliment de la normativa respecte el sistema d'extracció de vapors i fums del forn de laboratori de policia científica. En aquest sentit hem recordat que el Reial Decret 314/2006 estableix que "les boques d'expulsió han de situar-se en la coberta de l'edifici separades 3 metres com a mínim de qualsevol element d'entrada de ventilació (boca de presa d'aire, obertura d'admissió, portes exteriors i finestres) i dels espais on pugui haver persones de forma habitual, com son terrasses, galeries, miradors, balconades, etc." És per això que davant l'incompliment de la normativa, des del SAP-FEPOL hem instat al Departament a fer les obres oportunes que donin compliment a la normativa actual i garanteixin les mesures de seguretat i salut laboral de les persones treballadores. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-8/2021 
DATA:25 de Gener de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies