COMUNICATS, TRÀNSIT 
Reunió Comissaria General de Mobilitat de 30 de setembre: especialitat de trànsit  
Resum de la reunió represa amb la Comissaria General de Mobilitat que va quedar posposada al passat 22 de setembre per no haver-se pogut tractar tots els punts  
 
Barcelona, 7 d'octubre del 2022.-
 
El passat 30 de setembre es va continuar amb la reunió de la Comissaria General de Mobilitat que va quedar posposada el passat dia 22, per no haver-se pogut tractar tots els punts. A continuació us fem un resum de la resta de punts que quedaven pendents:

Primer.- Encàrrec de funcions:
SAP-FEPOL porta anys lluitant i aconseguint sentències judicials en favor de les nostres reivindicacions respecte l’encàrrec de funcions. A aquest efecte, i per primera vegada, la CGMO i el Departament d’Interior han reconegut l’abonament de caporal niell IV a aquells que han optat a fer aquesta funció que no els pertocava.

Però des de la Secció Sindical de Trànsit de SAP-FEPOL creiem que encara queda camí per recórrer:
 
  • El nombre de caporals i caporales que poden optar a aquestes places és molt reduït. Tants com sergents hi ha treballant a les carreteres.

  • El problema s’agreujarà quan s’agafin caporals i agents no voluntaris per desenvolupar aquestes funcions, com a conseqüència de la manxa de sergents i caporals voluntaris a les carreteres. Es produirà en aquest cas un greuge comparatiu important. Per tot plegat considerem que cal ampliar els caporals i agents voluntaris que tingui accés a aquest nivell IV (uns 111 euros d’increment mensuals) mentre no es faci un nombrós concurs de promoció per a la categoria de sergent.

  • Les funcions d’aquests VELERS PÉNTAX voluntaris i dels VELERS i XAIQUES PÉNTAX no voluntaris haurien d’estar més consensuades entre les diferents ART. Considerem que entre ART hi ha moltes diferències la qual cosa genera més greuges entre efectius policials.
 
A tot plegat, la resposta de la CGMO és que ara mateix aquest és l’únic encaix normatiu que s’ha pogut trobar.

Segon.- Servei Tascó remunerat.
Des del SAP-FEPOL sempre hem reclamat que els serveis extraordinaris siguin tots ells remunerats i que aquests, en cap cas disminueixin la quantitat d’efectius que es destinen a l’ordinari.

Sobre la nostra posició, la Comissaria General s’hi oposa amb l’argument (ja reiterat des de fa molt temps) que estan treballant amb el Servei Català del Trànsit per tal que, en aquests serveis, no sigui necessària la presència policial. Des del SAP-FEPOL dubtem de l’encaix (tant legal com operatiu) d’aquesta posició ja que els efectius policials, garantim la seguretat viària amb la nostra presència.

Tercer.- Retorn d’especialistes en segona activitat.
Sobre aquelles peticions de retorn a l’especialitat per part d’efectius que ja hi havia estat però s’han vist obligats a marxar per passar a la situació especial de 2a activitat ens manifesten que, en el cas que hi hagi places lliures, donaran tràmit a les peticions a la SGRH.

Quart.- Utilització del romanent.
La nostra organització ve reclamant històricament que els efectius que s’activen amb romanent es faci per incrementar les patrulles del servei ordinari, així com també per facilitar que altres efectius puguin fer (si no hi ha necessitats de servei evidents) permís. Així mateix seguim reclamant que els operatius especials i macro controls haurien de planificar-se com a serveis extraordinaris remunerats.

A aquesta demanada, novament sens manifesta que NO i que la Divisió de Trànsit únicament marca com a operatiu especial la nit de Sant Joan i la resta, els assenyalen els Caps d’ART.

Cinquè.- Criteri de la Fiscalia sobre delictes contra la seguretat viària.
SAP-FEPOL ha denunciat l’increment de càrrega de treball que suposarà haver-se de fer càrrec de la instrucció dels atestats policials instruïts per delictes contra la seguretat viària, tal i com s’ha començat a fer (com a proba pilot) a l’ART MS.

Considerem imprescindible dimensionar de nou una especialitat que, tal i com ja hem denunciat en el Consell de la Policia està morint lentament. Son moltes les propostes que la nostra Secció Sindical ha presentat, de les quals encara estem a esperant a rebre respostes.

Sisè.- Parc mòbil.
Definitivament veiem que no arribarà cap vehicle a trànsit fins d’aquí massa temps (moment que ja serà tard). L’especialitat de trànsit ni té vehicles, ni tampoc s’espera que en tingui. Malgrat l’esforç pressupostari (que reconeixem que s’ha fet) la nostra situació és critica a la qual s’hi afegeixen la quantitat ingent de quilòmetres que ja comencen a acumular els vehicles “nous”.

Per tant, veient el contingut d’aquest comunicat, cal que a la nostra especialitat canviïn moltes coses, començant per la què s’escolti les propostes de les especialistes i dels especialistes. Son aquests i aquestes, els qui estan al peu del carrer i els qui veuen que, o canvien molt les coses o queden uns anys molts durs en quan a trànsit es refereix.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-169/2022 
DATA:7 de Octubre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies