COMUNICATS 
Quantitats del complement de productivitat en funció de la puntuació obtinguda 
La nostra organització sindical us informa de les quantitats que percebreu en funció de la puntuació que us sigui atorgada en el procés d'avaluació del PGA-02. En cas de no estar-hi d'acord, des de la mateixa ATRI podreu presentar les respecties al·legacions   
 
Barcelona, 27 d'octubre del 2022.-
 
Recentment s’ha fet públic el Comunicat Intern sobre el complement de productivitat (PGA-02) de l’exercici 2022 amb l’obertura conseqüent del període de valoració a totes les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

Tal i com informéssim en comunicat de 26 d’octubre, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha demanat per escrit a la Subdirecció general de recursos humans que contempli una sèrie de propostes per tal que, tant els efectius en pràctiques puguin percebre aquesta quantitat, així com també que els processos oncològics no generin cap tipus de deducció.

Així mateix, segons el comunicat intern publicat, l’acta de valoració tindrà assignada una puntuació total que podrà oscil·lar entre 0 i 20 punts, amb una qualificació de cada competència amb 3 nivells d’assoliment (baix 0-1 punt; mig 2-3 punts i alt 4-5 punts).

En cas que la puntuació obtinguda sigui igual o superior als 18 punts es percebrà la quantitat màxima (si no hi ha motius de deducció). Però quines son les quantitats associades a cadascun dels nivells?

Des de la nostra organització sindical hem fet el càlcul de com quedaria la percepció de les retribucions per cadascuna de les puntuacions obtingudes. Una quantitat insistim que quedaria tal i com podeu veure en el quadre de la imatge, sempre i quan no hi hagués motius de deduccions.

Com veieu, amb una puntuació mínima de 9 punts o inferior, no es percebria res mentre que a partir de 10 punts, les percepcions s’incrementen en funció de la puntuació obtinguda.

Què hem de fer en cas de no estar d’acord amb la puntuació? Mitjançant el portal ATRI se’ns dona la possibilitat de donar per bona la puntuació obtinguda o, en cas contrari, de rebutjar i presentar al·legacions.

La nostra organització sindical resta a disposició de tota la seva afiliació per, a través dels delegats i de les delegades que visiten les comissaries, poder resoldre els dubtes que us sorgeixin.
    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-181/2022 
DATA:27 de Octubre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies